„Gazeta Wyborcza” zamieściła bardzo interesujący wywiad z dr Iwoną Chmura-Rutkowską, adiunktem w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Red. Justyna Suchecka przeprowadziła tę rozmowę, aby przybliżyć czytelnikom wyniki badań jej rozmówczyni, których przedmiotem były przyczyny i objawy przemocy w gimnazjach. Oto fragmenty tego wywiadu:

 

Justyna Suchecka: Badała pani przyczyny i objawy przemocy w gimnazjach. Czego się pani dowiedziała?

 

Iwona Chmura-Rutkowska: Badania potwierdziły, że przemoc i dyskryminacja ze względu na płeć, w tym o podtekście seksualnym, są powszechne i występują we wszystkich szkołach. Problem dotyczy obu płci. Ale w dotkliwych formach chodzi przede wszystkim o przemoc chłopców – zarówno wobec dziewcząt, jak i innych chłopców.[…]

 

Może zlikwidować gimnazja, jak chcą politycy?

 

Nie tędy droga. Nie stygmatyzujmy nastoletnich dzieci. To nie my mamy problem z nastolatkami, to dzieci na progu dorosłości mają problemy ze światem, który my im urządzamy. Przemoc seksualna jest problemem, ale nie dotyczy tylko gimnazjów. Dziewczyny pytane, kiedy po raz pierwszy usłyszały seksualne komentarze na swój temat, że są „kur…ą” lub „dziwką” – mówią, że już w piątej, szóstej klasie podstawówki.

 

 

 

W badaniach uczestniczyło 350 osób z 26 szkół z kilku województw. Były to zarówno duże miejskie szkoły, jak i gminne gimnazja, do których dzieci dojeżdżają z pobliskich miejscowości. Dr Chmura-Rutkowska poinformowała także o „kuchni” metodologicznej swoich badań. Materiał zbierała przy pomocy rozbudowanych kwestionariuszy, wypełnianych przez gimnazjalistów, którzy także przekazywali swe opinie i relacje w formie wywiadów  grupowych, niektórzy także indywidualnych, wielogodzinnych wywiadów. Nietypowym narzędziem pozyskania wiedzy o gimnazjalnej rzeczywistości były także wykonywane przez uczniów fotoreportaże o „dniu z życia w gimnazjum”.

 

 

* Dr Iwona Chmura-Rutkowskapedagożka i socjolożka. Pracuje na stanowisku adiunkta w Zakładzie Socjologii Edukacji na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członkini Rady Programowej Interdyscyplinarnego Centrum Badań nad Płcią i Tożsamością Kulturową UAM oraz wykładowczyni Gender Studies na UAM (www.gender.amu.edu.pl).

 

 

 

Cały wywiad, zatytułowany w e-wersji „Gazety Wyborczej”: Pedagog badała przemoc w gimnazjach: Dzieciństwo kończy się wcześniej. Już w piątej klasie na dziewczynkę mówią „dziwka”     TUTAJ

 

 

Źródło: www.wyborcza.pl

 

 

Polecamy lekturę opracowania: Iwona Chmura-Rutkowska, Przemoc rówieśnicza w szkole a płeć. Kontekst społeczno-kulturowy                                                                                                                                                                                                   TUTAJ

 

Oto fragment tego opracowania:

Wielu uczniów uczestniczy w przemocy, jako współsprawcy lub przypadkowi świadkowie, którzy co prawda nie podejmują konkretnych działań przemocowych, ale przyzwalają i wspierają psychicznie swoją obecnością oraz biernością sprawcę. To także ofiary, bowiem biorąc udział w zmowie milczenia i nie robiąc nic by pomóc, budują swój obraz na poczuciu bezradności i ulegania presji rówieśniczej, z wielu powodów czują się również zmuszone akceptować reguły narzucane przez agresorów, żyją w strachu o siebie i przyjaciół, tłumią empatię i współczucie, żyją z poczuciem winy i ograniczeniem wolności                                                                                                                                                                                 (s. 62 – 63)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne