Foto: youtube.com/PCh24TV Polonia Christiana [www.radiomaryja.pl]

 

Dr hab. Paweł Skrzydlewski.

 

Zdjęcie prezentowane z okazji upublicznienia jego wykładu „Dziś musimy strzec się od nieprzyjaciół, którzy pragną wielkiego zła dla bliźnich – zła, które niesie unicestwienie milionom naszych braci, a którym jest tzw. aborcja”, wygłoszonego 20 lutego 2021 r. w Radiu Maryja [Można wysłuchać – TUTAJ]

 

 

Za tygodnikiem „Polityka” przypominamy newsa sprzed dwu dni (13 lipca 2921r) – we fragmentach artykułu Agaty Czarneckiej „Cnoty niewieście jako priorytet edukacji. Jak nazywa się taka ideologia?”:

 

Paweł Skrzydlewski, doradca MEiN, na łamach „Nowego Dziennika” * ogłosił, że od września szkoła zajmie się „właściwym wychowaniem kobiet, a mianowicie ugruntowaniem dziewcząt do cnót niewieścich”. […]

 

Czytam o zmianach w szkole podpisanych właśnie przez ministra Czarnka i nie mogę nie myśleć o nim jak o kolonizatorze. W podpisanych właśnie „kierunkach polityki oświatowej” na rok szkolny 2021/2022 znalazło się sześć punktów, w tym bardzo dziwny pierwszy: „Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego”. Trudno uwierzyć, że to ta sama partia, która wraz z państwem Elbanowskimi gardłowała za prawami rodziców do kształtowania postaw swoich dzieci! Gdyby ktoś jeszcze miał wątpliwości, rozwiał je skutecznie doradca ministra Czarnka dr Paweł Skrzydlewski, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, na łamach „Nowego Dziennika”.

 

Skrzydlewski podkreśla, że chodzi o „właściwe wychowanie kobiet, a mianowicie ugruntowanie dziewcząt do cnót niewieścich”. W końcu „tylko dzięki cnotom społecznym możemy uzyskać człowieka dojrzałego, czyli takiego, który umie spełniać dobro”. A do tego „trzeba mieć zdrową rodzinę, opartą na monogamicznym nierozerwalnym związku mężczyzny i kobiety”. Brytyjscy kupcy i plantatorzy byliby zachwyceni! […]

 

Źródło: www.polityka.pl

 

 

*Nowy Dziennik” [Polish Wekly] – wydawany od 1971 r. w New Jersey i w Nowym Jorku, zdaniem redakcji „utrzymujący pozycję największej i najbardziej prestiżowej polskojęzycznej gazety w USA” – nie zamieścił na swej stronie internetowej tego wywiadu, ani pod zakładką <Publicystyka>, ani <Wiadomości> .

 

 

x           x           x

 

 

Portal < na:Temat > wczoraj (14 lipca 2021rt.) zamieścił tekst, zatytułowany „Doradca Czarnka idzie za ciosem. Tak tłumaczy się ze słów o „cnotach niewieścich'”. Oto jego fragment:

 

Dr hab. Paweł Skrzydlewski, doradca ministra Przemysława Czarnka w rozmowie z Onetem tłumaczył, o co chodziło mu w jego wypowiedzi o „cnotach niewieścich”.

 

Cnoty niewieście były sławione przez poetów, przez wielkich filozofów, myślicieli chrześcijańskich. Mówiąc o cnotach niewieścich, wspominano też o pietyzmie. To cnota totalnie zapomniana, w której chodzi o to, żeby uszanować największy dar, jakim jest istnienie.

 

Jego zdaniem ta cnota „wyraża się patriotyzmem w stosunku do ojczyzny, czcią do rodziców, czy pobożnością w stosunku do Boga„. Jak zaznaczył, ta kwestia dotyczy nie tylko kobiet. – Cnoty niewieście szczególnie akcentują godność kobiety, która wynika przede wszystkim z jej człowieczeństwa, ale też z tego, że przez nią przychodzi nowy człowiek na świat i jest przez nią wychowywany, formowany. Kobieta jest tą, która w rodzinie odgrywa decydującą rolę – argumentował. […]

 

 

Źródło: www. natemat.pl

 

 

x           x           x

 

 

Kim jest ów ideolog wychowania w wersji ministra Czarnka oraz jego doradca, rozsławiony wywiadem dla zamorskiej gazety „Nowy Dziennik” ?

 

 

Dr hab. Paweł Skrzydlewski w katolickich mediach przedstawiany jest jako profesor. Choć jest tylko profesorem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, gdzie pracuje w Katedrze Pedagogiki.

 

Założycielem tej chełmskiej uczelni jest profesor Józef Zając, senator z Porozumienia Jarosława Gowina.

 

Wcześniej Skrzydlewski pracował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Katedrze Metafizyki. To tutaj w 1994 roku ukończył też studia – filozofię. Pięć lat później na tej samej uczelni obronił doktorat.

 

Karierę zawodową zaczął w szkole – jako katecheta i nauczyciel filozofii. Wykładał też m.in. filozofię polityki i kultury na Studium Edukacji Narodowej. Później został asystentem, a następnie adiunktem w Katedrze Metafizyki KUL*. Tytułu profesora KUL nie zdobył. […]

Źródło: www.natemat.pl

 

*W uzupełnieniu tej informacji załączamy przebieg pracy zawodowej Pawła Skrzydlewskiego – do czasu, gdy był zatrudniony na Wydziale Filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim:

 

Źródło: www.kul.pl

 

 

Oto podstawowe informacje o drodze naukowej Pawła Skrzydlewskiego:

 

1994 – obrona pracy magisterskiej pt. „Tomasza z Akwinu koncepcja wolności człowieka” napisanej na seminarium metafizyki i antropologii filozoficznej pod kierunkiem o. prof. dr hab. M. A. Krąpca,

 

1999 – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wolność człowieka i sposób jej realizacji w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego na Wydziale Filozofii KUL pod kierunkiem ks. prof. dra hab. A. Maryniarczyka (recenzenci: o. prof. dr hab. M. A. Krąpiec, prof. dr hab. T. Kwiatkowski).

[Źródło: www.kul.pl]

 

 

2014 – stopień naukowy doktora habilitowanego w zakresie filozofii uzyskał na Wydziale Filozoficznym KUL w Lublinie w 2014 r.

 

Jest autorem ponad 150 publikacji naukowych i popularnonaukowych,  tym m.in.: Polityka w cywilizacji łacińskiej. Aktualność nauki Feliksa Konecznego (Lublin 2002), Wolność człowieka w cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego (Lublin 2013), Antropologiczne i społeczne determinanty prawa. Studium z filozofii prawa (Lublin 2013).

 

Wydawnictwo Naukowe Akademii Ignatianum w Krakowie wydało jego książkę o intrygującym tytule „Osoba w przestrzeni publicznej. Wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki”zobacz TUTAJ

 

Źródło: www.wydawnictwo.ignatianum.edu.pl

 

 Zostaw odpowiedź