W sposób nie do końca zamierzony, ale współgrający z trwającym właśnie Świętem Chanuki, będzie zamieszczenie dzisiejszego przedpołudnia tekstu Zyty Czechowskiej – nauczycielki ZSS w Kowanówku, zatytułowanego „Jak można uczyć tolerancji?”

 

Oto jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

Osoby niepełnosprawne, z innego kręgu kulturowego, wyznające inną religię każdego dnia zmagają się z trudną, a nawet bezwzględną rzeczywistością. Funkcjonowanie w społeczeństwie jest dla nich nie lada wyzwaniem i nie chodzi tutaj tylko o bariery architektoniczne, brak odpowiedniej opieki medycznej, właściwie zorganizowanej edukacji dla osób z SPE, ale o problemy z ich akceptacją i tolerancją. Osoby z różnorodnymi niepełnosprawnościami, odmienne kulturowo, mające inny kolor skóry, czy mówiące w innym języku potrzebują naszej permanentnej pomocy, opieki i wskazówek, by móc swobodnie funkcjonować.

 

My nauczyciele, rodzice, starsi koledzy stajemy się dla nich przewodnikami i pomocnikami. Nierzadko ich „inność” staje się jeszcze niestety pretekstem do niemiłych rozmów, kpin, niepożądanych zachowań, a nawet wykluczenia.

 

Dlatego każda nawet najmniejsza akcja społeczna, rozmowa, artykuł, lekcja czy nawet najmniejszy gest, które nakierowane są na uświadamianie, edukację i przybliżenie tematu braku akceptacji powoduje zwiększenie naszej wiedzy, a tym samym wzrost tolerancji.

 

Niewłaściwe zachowania obserwujemy w stosunku do ludzi, którzy mają inne poglądy, orientację seksualną, wygląd, pochodzą z innego kręgu kulturowego, czy wyznają inną religię. Niestety boimy się tego, co nowe, inne, nieznane. Wolimy żyć w utartej rzeczywistości, bo ona jest dla nas bezpieczna i sprawdzona. Problem jest jednak istotny, bo dotyczy ludzi, z którymi tak naprawdę żyjemy w społeczności, spotykamy się na ulicy, w sklepie, w pracy czy w szkole.

 

Dlatego my, staramy się podejmować takie działania edukacyjne, które naszych niepełnosprawnych uczniów przygotują do życia w otwartym społeczeństwie, przygotują na trudności, często niemiłe sytuacje, ale przede wszystkim nauczą żyć wśród ludzi o odmiennych poglądach, orientacjach czy przekonaniach religijnych.[…]

 

Istotna jest dla nas tolerancja, wzajemny szacunek oraz kształtowanie konkretnych kompetencji kluczowych takich jak komunikacja, czytelnictwo, postawy obywatelskie, kształtowanie kompetencji cyfrowych oraz usprawnianie języka. Dlatego opracowałyśmy autorski, ogólnopolski projekt edukacyjnych pt. „Chawerim Towim- poznajmy się”. Został on zgłoszony do Narodowego Biura Projektów eTwinning i po akceptacji przystąpiliśmy do realizacji.

 

“Chawerim Towim – Poznajemy się”- to integracyjny projekt wdrażający do dialogu międzykulturowego, oparty przede wszystkim o tolerancję wobec religii, kultury i tradycji żydowskich.[…]

 

W naszym, międzyszkolnym, integracyjnym projekcie biorą udział zarówno uczniowie ze szkół specjalnych jak i ogólnodostępnych. Dlatego staramy się, aby w jak najbardziej różnorodny i dostosowany do możliwości uczniów przybliżać dzieciom tę ważną tematykę. Stąd nasz pomysł na stworzenie samouczka z kolorowymi ikonami-symbolami judaizmu oraz kolorowankami, dzięki którym nasze dzieci będą mogli zapamiętać symbole.[…]

Projekt ma już swój blog, na którym sukcesywnie opisywać będziemy nasze działania. Blog znajduje się  –   TUTAJ.

 

 

Cały tekst „Jak można uczyć tolerancji”   –    TUTAJ

Źródło: www.superbelfrzy.edu.pl

 



Zostaw odpowiedź