Foto: www.swidnica24.pl

 

Uczniowie szkół średnich na ulicznej manifestacji w Świdnicy

 

 

Na portalu „Prawo.pl” zamieszczono wczoraj artykuł Moniki Sewastianowicz, zatytułowany „Nastolatek ma prawo do pokojowego protestu”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

Czternastolatek stanie przed sądem za udział w protestach przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wobec młodych ludzi konsekwencje próbują wyciągać też niektóre szkoły – mimo że takie działania są niezgodne z konwencją o prawach dziecka, która gwarantuje młodym ludziom prawo do wyrażania poglądów. […]

 


Łamanie Konstytucji i konwencji praw dziecka


W mojej ocenie w związku z protestami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego mamy wiele przykładów łamania praw dzieci i to nie tylko w zakresie polskiej Konstytucji ale też Konwencji o Prawach Dziecka. Przecież nasze wolności, te dotyczące choćby możliwości wyrażania swoich poglądów czy opinii dotyczą też dzieci. Dziecko, nastolatek jest przecież obywatelem. Ma swoje prawa. W Konwencji o Prawach Dziecka jest wskazane prawo do wyrażania swoich poglądówmówi radca prawny Aleksandra Ejsmont*.


Dodaje, że sytuacje kiedy dziecko nie popełniania czynu zabronionego*, nie dopuszcza się aktu wandalizmu, nie bierze udziału w bójce, nie jest agresywne, nie mogą skutkować wyciąganiem wobec niego konsekwencji.Udział w pokojowym spacerze, z plakatem, który nikogo nie obraża nie jest taką podstawą. Więcej często w tych plakatach młodzi ludzie odwołują się np. do literatury i to klasycznej więc raczej powinno być to doceniane. Mamy do czynienia z wyrażaniem poglądów i to w bardzo inteligentny sposób. Sankcje, zawiadamianie sądów rodzinnych, uruchamiania aparatu związanego z postępowaniem wobec nieletnich jest łamaniem praw dziecka – mówi. […]

 

 

 

Dziecko ma prawo mieć poglądy

 

 

Tego samego zdania jest adwokat Joanna Parafianowicz, podkreśla – dziecku i nastolatkowi nie można zabronić manifestowania swoich poglądów, co oczywiście nie znaczy, że nie trzeba wziąć pod uwagę wieku i stopnia dojrzałości.


-Uważam, że dzieci nie mogą być izolowane od tego, co się dzieje w społeczeństwie, mają też prawo wyrażać swoje poglądy
– tłumaczy. – Szkoła i nauczyciele nie mają podstaw, by wyciągać konsekwencje od uczniów, którzy na zdjęciu profilowym zamanifestowali swoje poparcie dla protestów, oczywiście jeżeli zrobili to z szacunkiem do innych i w stosownej formietłumaczy prawniczka.Nauczyciel – jak wynika z ustawy – Prawo oświatowe, jest delegowany przez państwo nie tylko do wykonywania funkcji stricte dydaktycznych, ale ma obowiązek również rozwijać w uczniach postawy moralne i obywatelskie. Dziecko nie staje się świadomym obywatelem w sposób magiczny z chwilą osiągnięcia pełnoletności. Pewne postawy kształtuje się w nim w miarę rozwijającej się dojrzałości – podkreśla Joanna Parafianowicz. Dodaje, że ograniczanie dzieciom swobody wyrażania poglądów to naruszenie nie tylko prawa oświatowego, ale też Konstytucji i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. […]

 

 

 

Granica odpowiedzialności karnej – 17 lat

 

 

Prawniczka [Joanna Pilawska – OE] odnosi się też do udziału nastolatków w manifestacjach. – Co do odpowiedzialności osób poniżej 17 roku życia, które przykładowo zorganizowały dane zgromadzenia lub wzięły udział w zdarzeniu, które zostało uznane za akt wandalizmu, to przede wszystkie należy pamiętać, że ogólną zasadą jest, że odpowiedzialności karnej podlega ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. Nieletni, czyli osoba, która w momencie popełnienia czynu zabronionego, nie ukończyła 17 roku życia, co do zasady nie podlega odpowiedzialności karnej – mówi.

 

 

Podkreśla jednak, że takie postępowanie nie jest zupełnie obojętne dla wymiaru sprawiedliwości. – Wobec takich osób stosuje się środki przewidziane w Ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wówczas to nie sąd karny, a sąd rodzinny, bada sprawę i orzeka o zastosowaniu wobec nieletniego środka wychowawczego – oczywiście w przypadku uznania, że jego zachowanie stanowi przejaw demoralizacji lub, że dopuści się on czynu karalnego przypomina adwokatka. I dodaje, że najczęściej chodzi o upomnienie, nadzór kuratora czy zobowiązanie do określonego postępowania, np. do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym.

 

 


Cały artykuł Nastolatek ma prawo do pokojowego protestu” TUTAJ

 

 

 

Źródło: ww.prawo.pl/oswiata/

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów cytowanego tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź