Dyrektor nie może w żaden sposób ingerować w kontakty pracowników z mediami, nie może również karać za wypowiedzi, z którymi się nie zgadzapisze Michał Łyszczarz w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” […]

 

Przykład:

W podstawówce doszło do wypadku, w wyniku którego poszkodowany został uczeń. szkoła poprzez swojego rzecznika prasowego zajęła oficjalne stanowisko w tej sprawie. Tymczasem dziennikarz zebrał wypowiedzi pracowników, z których wynika odmienny obraz sytuacji, a co więcej –  szkoła została przedstawiona w złym świetle.

 

Czy dyrektor może żądać od pracowników wypowiadania się wyłącznie w sposób zgodny z oficjalnym stanowiskiem reprezentowanym przez szkołę i karać za złamanie tej zasady? A czy może w ogóle zakazać pracownikom kontaktu z mediami?

 

Odpowiedź jest jednoznaczna – dyrektor nie może w żaden sposób ingerować w kontakty pracowników z mediami, nie może również karać za wypowiedzi, z którymi się nie zgadza. Każdy obywatel, zgodnie z zasadą wolności słowa i prawem do krytyki, może udzielać informacji prasie (art. 5 pr. pras.). Nikt nie może być narażony na uszczerbek lub zarzut z powodu udzielenia informacji prasie, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych. Ponadto art. 11 ust. 3 pr. pras. stanowi, że kierownicy jednostek organizacyjnych są obowiązani umożliwiać dziennikarzom nawiązanie kontaktu z pracownikami oraz swobodne zbieranie wśród nich informacji i opinii. Swobodne należy w tym wypadku rozumieć szeroko, jako brak zakazu wypowiadania się czy też brak nakazu wypowiadania określonych tez.

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

Więcej na temat kontaktów szkoły z prasą w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” nr 5/2015.Jedna odpowiedź to “O prawie nauczycieli do swobody wypowiadania się o szkole”

  1. Felieton nr 76. Trudne wybory nauczycieli | Obserwatorium Edukacji napisał:    […] Łyszczarza pt. „Prawne podstawy kontaktów z mediami”. Jak można już było o tym przeczytać na naszej stronie, autor dowodzi tam, że „dyrektor nie może w żaden sposób ingerować w kontakty pracowników z […]

Zostaw odpowiedź