Foro:www.google.pl

 

Dzisiaj na stronie portalu oswiata.abc.com zamieszczono, opublikowany w całości w najnowszym (lutowym) numerze miesięcznika „Dyrektor Szkoły” materiał, informujący o tym jak odmienne cele przyświecają różnym stowarzyszeniom zrzeszającym rodziców w ich działaniach podejmowanych związku z reformą edukacyji. Opinie ich liderów zebrał Bogdan Bugdalski. Oto fragmenty tej publikacji:

 

 

Elżbieta Piotrowska–Gromniak, prezes Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”:

 

[…] Celem ruchu „Obywatele dla Edukacji” jest monitorowanie działań rządu w obszarze edukacji, zgodności z prawem wprowadzanych zmian czy budowanie koalicji (np. Koalicja „NIE dla chaosu w szkole”) w celu zablokowania zmian, które są złe i destrukcyjne dla polskiej szkoły. Pracując w partnerstwie, staramy się informować rodziców, dzieci, nauczycieli i samorządy o wprowadzanych zmianach i ich konsekwencjach. Szczególną troską otaczamy rodziców, gdyż ich poziom świadomości dotyczącej edukacji jest najniższy – popierają obecne zmiany tylko dlatego, że sami chodzili do ośmioklasowej szkoły. Dlatego skierowana do nich akcja informacyjna jest jednym z priorytetowych działań zarówno Stowarzyszenia „Rodzice w Edukacji”, jak i ruchu „Obywatele dla Edukacji” oraz zbudowanej Koalicji, która ma wzmocnić działania organizacji pozarządowych przez pozyskanie takich partnerów jak np. ZNP. […]

 

Wojciech Starzyński, prezes Fundacji „Rodzice Szkole”:

 

 – Jako jedno ze środowisk działających w systemie oświaty chcemy aktywnie uczestniczyć w jej reformowaniu. Teraz, kiedy Prezydent RP podpisał obie ustawy, kontestowanie i organizowanie sprzeciwów, tak jak robi to Związek Nauczycielstwa Polskiego, uważamy za niczym nieuzasadnione i prowadzące do atmosfery, w której nie da się pracować. Obecnie, żeby tę reformę wprowadzić, niezbędna jest ścisła współpraca wszystkich środowisk: nauczycieli, dyrektorów szkół, rodziców, jednostek samorządu terytorialnego, organów nadzoru, kuratorów i administracji rządowej. W takim duchu formułujemy swoje oczekiwania i deklarujemy chęć wspierania działań mających na celu wdrożenie reformy.

 

Będziemy wspierali dyrektorów szkół i nauczycieli aktywnie uczestniczących we wprowadzaniu nowych rozwiązań, jak również tych, którzy z różnych powodów będą musieli się przekwalifikować, znaleźć inne miejsce pracy. Będziemy też pomagali rodzicom – wyjaśniali wątpliwości, tłumaczyli ich rolę. Będziemy również wypowiadali się na tematy programowe, organizacyjne. Fundacja „Rodzice Szkole” prowadzi szerokie poradnictwo dla rad rodziców, w ramach którego pokazujemy pole ich współpracy z innymi organami szkoły, radzimy, w jaki sposób mogą uczestniczyć w budowaniu programu wychowawczego i programu profilaktyki. Będziemy o tym mówili, bo sądzę, że w nowej szkole znaczenie programów wychowawczych wzrośnie.

 

Będziemy też wspierać organy prowadzące, jeśli oczywiście będą tego chciały, bo to na nich spocznie główny ciężar reformy. Rozmawiałem już z kilkoma samorządami na temat sieci szkół oraz tego, jak zagospodarować nauczycieli, i mogę powiedzieć, że te samorządy są już do zmian przygotowane. Wprowadzą je właściwie bez strat personalnych. […]

 

 

Cały artykuł „Reforma oświaty: stowarzyszenia doinformują rodziców uczniów”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.plZostaw odpowiedź