Foto: www.karmar.com.pl

 

 

Ten piękny gmach (na zdjęciu powyżej) jest siedzibą Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego. To tam wczoraj, w dniu, w którym pod Ministerstwem Edukacji Narodowej odbywał się głośny (z udziałem przeraźliwych dźwięków wuwuzeli) protest poparcia dla strajku szkolnego, spotkały się 22 osoby z różnych stron Polski, z wielkich, dużych i mniejszych miast i miejscowości. Spotkanie w tym miejscu było możliwe dzięki logistycznemu wsparciu Stowarzyszenia Kierunek Edukacja.

 

Wszystkich połączył jeden wspólny cel: poczucie odpowiedzialności za naszą edukacje „tu i teraz”, potrzeba aktywnego włączenia się w wypracowanie praktycznych kierunków jej zmian i możliwości realnego rozwoju. Wszystko pod hasłem:

 

PRAKTYCY DLA EDUKACJI

 

 

Spotkali się prawdziwi pasjonaci edukacji, których połączyło przekonanie, że nadszedł czas na wypracowanie wspólnego mianownika, będącego syntezą wielu, realizowanych od lat, różnorodnych ścieżek reformowania tradycyjnej szkoły. Wielu z nich od dawna robi to codziennie w swoich szkołach, stowarzyszeniach, fundacjach i edukacyjnych ruchach, z prawdziwą pasją pracują z dziećmi i z dorosłymi.

 

 

Oto „odręczny” program spotkania – jak widać – dający możliwość aktywnego udziału kazdej osobie – w ramach pracy w grupach.

 

 

A to swoiste resime tego spotkania – „niechcący” nawiązujące do głośnej ostatnio i powszechnie krytykowanej inicjatywy premiera Morawieckiego:

 

 

 

Z zastosowaniem technik „białego wywiadu”,

materiałów (w tym zdjęć) pozyskanych z różnych fejsbukowych profili,

zredagował Włodzisław Kuzitowicz

 Zostaw odpowiedź