Foto: www.gov.pl/web/edukacja/

 

                     Sądząc po tym co widać na zdjęciu – była to bardzo ekskluzywna konferencja

 

 

W środę, 30 października, w warszawskim Hotelu Mercure odbyła się konferencja, inaugurująca II fazę projektu pt. „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, Konferencję zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej przy współpracy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Poniżej prezentujemy obszerny fragment komunikatu, jaki o tym wydarzeniu zamieszczono na stronie MEN:

 

[…] Celem środowej konferencji było podnoszenie świadomości o założeniach edukacji włączającej oraz wymiana wiedzy i doświadczeń o tym jak te założenia realizować w praktyce. Wykłady oraz warsztaty praktyczne poprowadzili eksperci Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. 

 

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele świata polskiej nauki oraz praktycy – dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, którzy podzielili się dobrymi praktykami m.in. w zakresie oceniania, projektowania uniwersalnego w edukacji, diagnozy funkcjonalnej, metod pracy w zróżnicowanej pod względem potrzeb edukacyjnych klasie, planowania rozwoju szkoły, współpracy placówek ogólnodostępnych i specjalnych oraz zarządzania i finansowania sprzyjającego edukacji włączającej.

 

Konferencja adresowana była do nauczycieli, specjalistów, dyrektorów przedszkoli, szkół i ośrodków specjalnych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych, nauczycieli konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących jednostki systemu oświaty, a także pracowników uczelni wyższych, które kształcą nauczycieli. […]

 

 

Cały komunikat „Edukacja włączająca – od założeń do praktyki”    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.gov.pl/web/edukacja/

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Ciekawe, że do dziś, do godzin wieczornych, na stronie współorganizatora – Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – nie ma nawet wzmianki o tej konferencji. [Zobacz – TUTAJ]

 

 

Natomiast 28 października (na dwa dni przed konferencją!) zamieszczono taki komunikat:

 

Zapraszamy na konferencję inaugurującą  rozpoczęcie II fazy projektu pt. “Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. […]

Konferencja odbędzie się 30 października 2019, w Warszawie.

Miejsce: Hotel Mercure Warszawa Centrum, ul. Złota 48/54, 00-120 Warszawa

Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie konferencji. *

 

Źródło: www.frse.org.pl

 

 

*Niestety – było to wprowadzenie czytelników w błąd – nic tam więcej nie ma, także brak programu. Zobaczcie sami – TUTAJ

 

 

Ciekawie przedstawia się także poszukiwanie szerszych informacji o owym Projekcie Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Oto co znaleźliśmy na stronie ORE z datą13 lipca 2018 r., pod tytułem „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”:

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji uczestniczy w projekcie zainicjowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej mającym na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej w polskim systemie oświaty.

 

Projekt w ramach doradztwa eksperckiego jest realizowany w Polsce na wniosek MEN przez Europejską Agencję ds. Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Działanie jest finansowane przez Komisję Europejską w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych.

 

Agencja jako niezależna organizacja zrzesza ministerstwa edukacji krajów europejskich. Polska jest jednym z 35 krajów członkowskich. W ramach działań Agencji podejmowane są liczne projekty tematyczne, analiza badań i przykładów dobrych praktyk oraz wypracowywane i upowszechniane są rekomendacje. W licznych inicjatywach Agencji uczestniczyły także placówki z Polski.

 

W ramach projektu – zaplanowanego na osiem miesięcy – odbędą się spotkania, wywiady, warsztaty, wizyty studyjne. Seminarium inaugurujące miało miejsce 11 lipca w MEN. […]

[Źródło: www.ore.edu.pl Więcej – TUTAJ]

 

 

Szukając dalej wytropiliśmy informację z datą 25 lutego 2019 r. o konferencji, ale nie tej wczorajszej, a organizowanej w marcu, zatytułowanej „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce – konferencja” :

 

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej organizuje międzynarodową konferencję podsumowującą pierwszą fazę projektu „Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce”, realizowanego we współpracy z Europejską Agencją do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną końcowe rekomendacje dotyczące działań, które będą służyć podnoszeniu jakości edukacji włączającej w Polsce.

Konferencja odbędzie się 5 marca 2019 r. w godz. 9:00–16:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Warszawa, Al. Ujazdowskie 1/3).[…]

 

[Źródło: www.ore.edu.pl]

 

 

Ze swej strony udostępnimy jeszcze linki do dwu publikacji (w języki polskim), które są raportami Europejskiej Agencji do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej – oba z roku 2014:

 

ORGANIZACJA WSPARCIA DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ.  Raport podsumowujący.

[European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2014 ]

 

 

PIĘĆ KLUCZOWYCH PRZESŁAŃ DLA EDUKACJI WŁĄCZAJĄCEJ. Od teorii do praktyki

[ European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2014 ]

 

 

 

Wszelkie wnioski, jaki można wysnuć z zaprezentowanych informacji, pozostawiamy Czytelnikom… [WK]Zostaw odpowiedź