Nie mogliśmy nie zamieścić tekstu, który wczoraj (8 kwietnia 2022 r.) na swoim fejsbukowym profilu zamieściła dr Marzena Żylińska:

 

 

A gdyby tak wziąć to, co jest w preambułach podstaw programowych na poważnie, to jak wtedy powinna wyglądać nauka w szkole?

 

Mówi o tym tekst Katarzyny Pelc nauczycielki języka angielskiego.[…]

 

“ NORWIDOWSKI  START-UP  INTERDYSCYPLINARNOŚCI  2022”, czyli Interdyscyplinarność jako naturalny, nowoczesny i skuteczny sposób zdobywanie wiedzy w szkole średniej

 

Interdyscyplinarność to termin, z którym niestety dość rzadko spotykamy się w kontekście praktyki szkolnej. Nie jest to pojęcie nowe, choć nadal mało znane i rzadko wprowadzane na zajęciach lekcyjnych. Okazuje się jednak, że interdyscyplinarność jest jednym z kluczowych zadań edukacji na poziomie szkoły średniej.

 

W preambule podstawy programowej kształcenia ogólnego, czyli dokumencie, który stanowi niejako syntezę programową, czytamy m. in. że jednym z celów kształcenia w liceum i technikum jest rozwijanie osobistych zainteresowań ucznia i integrowanie wiedzy przedmiotowej z różnych dyscyplin. Ponadto, według tego dokumentu, nauka w szkole średniej ma na celu również: zachęcanie do praktycznego zastosowania zdobytych wiadomości. W kolejnych akapitach czytamy również o umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów , umiejętności korzystania z zasobów internetowych, , skutecznej nauce języków obcych oraz uczeniu ważnych kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca w grupie.

 

Kolejnym kluczowym dokumentem wytyczającym drogę edukacji na kolejnych kilka lat jest ZINTEGROWANA STRATEGIA UMIEJĘTNOŚCI 2030 podpisana przez MEN w 2020 roku, która w całości skupia się na umiejętnościach podstawowych (np. rozumienia i tworzenia informacji) oraz przekrojowych (np. krytyczne myślenie czy praca zespołowa), które stają się ważniejsze niż “twarda wiedza” i uczenie transmisyjne. Zachęca się w nim do doskonalenia i poszukiwania nowych metod nauczania. Jako ciekawostkę napiszę, że niektóre nowoczesne programy nauczania tworzy się właśnie na bazie kompetencji.

 

W związku z powyższym jestem skłonna zaryzykować stwierdzenie, iż podejście interdyscyplinarne to chyba jedno ze skuteczniejszych narzędzi dydaktycznych, które pozwala na realizację celów kształcenia ogólnego. Teoretycznie podążamy ścieżką wytyczoną np. przez Finlandię, która jak wiadomo ma jeden z najlepszych systemów edukacji na świecie.

 

Tyle teoria. Aż chce się napisać, że mamy w Polsce doskonałe dokumenty oświatowe. Teraz popracujmy na praktyką i powalczmy o dobre praktyki.

 

NORWIDOWSKI  START-UP  INTERDYSCYPLINARNOŚCI  2022 – to wydarzenie, które tworzymy wspólnie z ósemką nauczycieli z mojego ogólniaka* uczącymi: języka angielskiego, polskiego, geografii, fizyki, historii i biologii. W sieci da się znaleźć nieliczne inicjatywy tego typu w polskich szkołach. Myślę, że jedną z przyczyn może być również fakt, iż trudno jest w dzwonkowym systemie 45 minut z różnymi przedmiotami uczonymi naprzemiennie w państwowej szkole średniej organizować uczenie blokami interdyscyplinarnymi. Nie jest to jednak niemożliwe, choć wymaga czasowej reorganizacji pracy. W naszej szkole w ustalonym dniu kilka klas będzie wykonywać jedno zadanie interdyscyplinarne w ciągu 4-5 lekcji (w jednej sali), przebywając pod opieką dwóch lub jednego nauczyciela-twórcę danego zadania. Zadania te łączą zagadnienia programowe z przedmiotów będących rozszerzeniami w danej klasie.

 

Zadania będą wykonywane przez uczniów w grupach. Każde zadanie zakończy się jakimś tzw “produktem” projektowym np. prezentacją, plakatem, memem czy ulotką turystyczną.

 

Mamy wielką nadzieję, że dzięki tej inicjatywie, którą zamierzamy powtarzać cyklicznie, nasi uczniowie zobaczą praktyczne zastosowanie zdobywanej wiedzy, które jest według mnie podstawowym czynnikiem motywacyjnym. Ile razy słyszeli Państwo uczniowski komentarz, że po co się czegoś uczyć skoro to się w życiu do niczego nie przyda. W przypływie mojej edukacyjnej fantazji pomyślałam sobie kiedyś, że może by tak stworzyć podstawę programową do przedmiotów z treści, które faktycznie przeszły taki “test na praktyczne zastosowanie” w życiu. To dopiero byłby przełom!!! Ponadto, oprócz samego uatrakcyjnienia zajęć mamy nadzieję, że nasi uczniowie będą mieć okazję do głębokiego uczenia się poprzez prawdziwe zaangażowanie, analizę i syntezę faktów oraz próbę kreatywności w tworzeniu produktów projektowych. W kolejnym numerze “Neuroróżnorodnych” postaram się podzielić z Państwem tymi zadaniami oraz naszymi spostrzeżeniami z przeprowadzonego eksperymentu.”

 

 

 

Źródło: www.facebook.com/marzena.zylinska/

 

 

 

*III Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi im, C.K. Norwida w Kielcach – zobacz  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź