Łódzka Pracownia Alternatywnego Wychowania organizuje po raz jedenasty Ogólnopolską Konferencję Socjoterapii. Tym razem pedagodzy, wychowawcy i dyrektorzy placówek oświatowych będą rozmawiać o niedojrzałości dorosłych. Można o tym przeczytać w łódzkim dodatku „Gazety Wyborczej”:

 

W tym roku oprócz pedagogów, psychologów, nauczycieli, wychowawców świetlic i dyrektorów placówek oświatowych organizatorzy zapraszają też urzędników współpracujących z organizacjami pozarządowymi czy placówkami opiekuńczo-wychowawczymi. – Spotkanie jak największej liczby przedstawicieli różnych instytucji pozwala na wymianę doświadczeń oraz współpracę, która ma zaowocować polepszeniem jakości życia dzieci. i młodzieży – wyjaśnia ideę konferencji jej koordynatorka Ewa Włodarczyk. Tegoroczny temat spotkania to „Dylematy współczesnego świata. Dojrzali dorośli, potrzebujemy Was„.

 

Więcej o tej inicjatywie  TUTAJKomentarze niedostępne