18 października portal „Juniorowo” zamieścił artykuł redakcyjny, zatytułowany „Myślenie krytyczne – jedna z najważniejszych umiejętności, jakich powinniśmy uczyć dzieci”. Zawiera on kompendium wiedzy o tej ważnej kompetencji współczesnego człowieka, ale także informację o przygotowywanym Kongresie Myślenia Krytycznego – TOC, który odbędzie się w dniach 30 listopada – 1 grudnia w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku.

 

Foto: www.juniorowo.pl

 

 

Oto fragmenty tej publikacji i link do tekstu źródłowego:

 

[…] Za praojca myślenia krytycznego uważa się Sokratesa, któremu przypisywane są słynne słowa „Wiem, że nic nie wiem”. Deklarował on tym samym, że jest jedynie poszukiwaczem prawdy i kładł nacisk na sam proces dochodzenia do niej. W swoich przechadzkach po ulicach i dyskusjach z przypadkowymi ludźmi wcielał się w rolę „prostaczka”, który od swojego rozmówcy pozornie oczekuje porad i pomocy w poszukiwaniu prawdy. To miało mu pomóc wskazywać ludziom błędy w ich myśleniu i w wydobywać z nich prawdziwą, ukrytą wiedzę. Jego słynne pytania, które rozmówców często irytowały i zbijały z tropu, wskazywały też, że często nasza wiedza jest złudzeniem, że wydaje nam się, że coś wiemy, gdy tymczasem nasze przekonania zbudowane są na wątłych podstawach niepewnych informacji z niewiadomych źródeł. Sokrates miałby sporo pracy w naszej erze zalewu informacji.

 

Myślenie krytyczne to jedna z najważniejszych umiejętności XXI wieku, a rozwój tej umiejętności jest kluczowym elementem przygotowującym dziecko do dorosłego życia.

 

Dzięki myśleniu krytycznemu ludzie uczą się i potrafią:

>analizować, tworzyć hipotezy, oceniać,
>rozpoznawać emocje swoje i innych osób,
>tworzyć logiczne powiązania,
>myśleć o konsekwencjach,
>sprawdzać fakty,
>odróżniać fakty od opinii,
>przetwarzać informacje,
>kwestionować oczywistości i własne założenia.

 

Myślenie krytyczne w edukacji

Celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, dlatego rozwój umiejętności krytycznego myślenia powinien być jednym z głównych zadań dzisiejszej szkoły. Najbardziej znane narzędzia do rozwoju krytycznego myślenia u dzieci i młodzieży to narzędzia TOC (Theory of Constraints). Ich autor Eliyahu M. Goldratt był edukatorem, autorem książek, fizykiem, filozofem i liderem biznesu, ale przede wszystkim był „myślicielem, który skłaniał innych do myślenia”. […]

 

Proste narzędzia, które uczą myśleć

 

 


Do realizacji programu „TOC dla Edukacji” służą odpowiednio opracowane narzędzia myślowe. Narzędzia te są też wykorzystywane do przekazywania nowych treści dydaktycznych, utrwalania materiału, czy pogłębiania wiedzy. Te narzędzia to: CHMURKA, LOGICZNA GAŁĄZKA, DRZEWKO AMBITNEGO CELU.

 

CHMURKA
Służy do analizowania przyczyn konfliktu. Dzięki zastosowaniu tego narzędzia można przenieść uwagę z żądań na potrzeby stron zaangażowanych w konflikt. Przedstawianie przypuszczeń oraz określanie problemów uczy znajdowania logicznych rozwiązań i rozwiązywania sporów. Chmurka uczy rozumieć punkt widzenia innych osób, dzięki czemu dzieci uczą się rozwiązywać spory, podejmować bardziej odpowiedzialne decyzje i współpracować. Analizując szkolne tematy, uczniowie uczą się oceniać pomysły, a także w logiczny i przemyślany sposób znajdować rozwiązania problemów.

 

LOGICZNA GAŁĄŹ
Stosowanie tego narzędzia pozwala odkryć i nazwać związki przyczynowo–skutkowe: „jeśli… to…”, określać logiczne konsekwencje zdarzeń, a co za tym idzie – pomaga nabyć umiejętność przewidywania następstw własnego zachowania czy podjętych decyzji. Gałąź stosuje się w pracy z dziećmi i młodzieżą, aby wspierać ich w nabywaniu umiejętności tworzenia związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy działaniem i konsekwencją, przewidywania zdarzeń, czy zmiany negatywnych i impulsywnych zachowań. […]

 

DRZEWKO AMBITNEGO CELU
Ułatwia osiągnięcie wyznaczonego celu poprzez tworzenie strategicznego planu, z podziałem na etapy działania i określeniem wszelkich przeszkód oraz z podaniem sposobów pokonania tych przeszkód. Narzędzie to pomaga w kształtowaniu u dzieci umiejętności definiowania własnych celów, odpowiedzialnego planowania dnia. Program wspiera dzieci i młodzież w procesie przejmowania odpowiedzialności za osiąganie własnych czy grupowych celów.

 

 

Kongres Myślenia Krytycznego TOC 2018

 

W dniach 30 listopada – 1 grudnia, w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbędzie się Kongres Myślenia Krytycznego – TOC. Kongres ma przybliżyć wiedzę o TOC i nauczyć stosowania narzędzi TOC w uczeniu myślenia krytycznego. Głównym celem kongresu jest praktyka, a każdy dzień kongresu będzie poświęcony jednemu z narzędzi TOC. […]

 

Wykłady i warsztaty przeprowadzi kilkunastu trenerów z całego świata oraz ponad 20 z Polski. Organizatorami Międzynarodowego Kongresu Myślenia Krytycznego – TOC są: TOC dla Edukacji Polska, Miasto Gdańsk, Fundacja Thinking Zone, Fundacja TOCFE, Europejskie Centrum Solidarności.

 

Więcej informacji: https://kongres-toc.pl/

 

 

Całość tekstu „Myślenie krytyczne – jedna z najważniejszych umiejętności, jakich powinniśmy uczyć dzieci”                                                                     

  TUTAJ           

 

 

Źródło: www.juniorowo.plZostaw odpowiedź