8 kwietnia, w gmachu MEN,  odbyła się Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowej Dyrektorów i Kadry Kierowniczej Szkół Budowlanych  i Zawodowych, w której uczestniczyła wiceminister Teresa Wargocka. Oto obszerny fragment komunikatu, jaki o tym spotkaniu zamieszczono na stronie ministerstwa:

 

Spotkanie skupiło specjalistów różnych środowisk związanych z kształceniem zawodowym, w tym w szczególności z branżą budowlaną. Obecni byli m.in. przedstawiciele szkół zawodowych, urzędów pracy, organizacji pozarządowych działających w sektorze oświaty, pracodawców, związków zawodowych, centrów kształcenia praktycznego, zawodowego i ustawicznego.

 

Budowlańcy

Foto:www.static.prsa.pl

 

Podczas konferencji rozmawiano głównie o efektywności kształcenia zawodowego i możliwościach zmian organizacyjno-prawnych.

 

Dzisiejsze spotkanie chciałabym wpisać w cykl debat, które odbywają się obecnie w całej Polsce – zaproponowała wiceminister edukacji. – Niech efektem tej konferencji będzie wspólny pomysł, w jaki sposób, zorganizować kształcenie zawodowe bazując na takich płaszczyznach jak rynek pracy i gospodarka. Nie zapominając przy tym o uczniupowiedziała Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN.

 

W wystąpieniach poruszano tematy związane z oczekiwaniami rynku pracy od absolwentów szkół zawodowych, a także z problemami kształcenia w branży budowlanej.

 

Janusz Bokser z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu podkreślił wpływ praktycznej nauki zawodu realizowanej u pracodawców na szybkie podjęcie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. Wskazał również na znaczącą rolę uczenia się przez całe życie w dostosowywaniu się do zmian zachodzących na rynku pracy.

 

Paweł Babij, Prezes Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa określił trudności z jakimi zmaga się kształcenie w branży budowlanej. Postulował on jednocześnie wypracowanie rozwiązań, które ułatwiłyby współdziałanie szkół z przemysłem. Paweł Babij zaakcentował także istotne znaczenie skutecznego doradztwa zawodowego, które – jego zdaniem – nie powinno sprowadzać się do wyboru danej szkoły, lecz konkretnego zawodu.

 

Przedstawiciele firm z branży budowlanej zaprezentowali również dobre praktyki we współpracy ze szkołami zawodowymi.

 

Uczestnicy konferencji zostali także zapoznani z możliwościami wykorzystania przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe środków europejskich w perspektywie finansowej 2014-2020. […]

 

 

Podczas spotkania odbyło się także uroczyste zakończenie Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjum pt. „Budowlanka szkołą dobrego wyboru”, zorganizowanego przez Sekcję Szkół Budowlanych Polskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Budownictwa oraz Ogólnopolskie Stowarzyszenie Edukacji Budowlanej i Kultury Fizycznej w Grudziądzu.

 

 

Nagrody i wyróżnienia w konkursie otrzymali następujący gimnazjaliści:

 

Grand Prix  –   Oliwia Ukleja, uczennica Gimnazjum nr 1 im. Władysława Jagiełły w Pasłęku

 

 Z konkursu 1

Foto: www.glospasleka.pl

Laureatka Grand Prix  – Oliwia Ukleja (trzecia od prawej) po otrzymaniu nagrody

 

 

Ponadto przyznano:

 

    I miejsce    –   Joanna Kaczmarek , uczennica Gimnazjum w Pawłowicach

   II miejsce    –    Kinga Kamińska, uczennica Gimnazjum w Nowinach

  III miejsce    –    Michalina Zygner , uczennica Gimnazjum w Pawłowicach

 

 

Wyróżnienia:

 Filip Mazurkiewicz            – uczeń gimnazjum w Pawłowicach

 Aleksander Kamiński        – uczeń  Gimnazjum Nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach

 Magdalena Kaczmarek     –  uczennica  Gimnazjum w Pawłowicach

 

 

Nagrodzone prace można obejrzeć w serwisie fotograficznym, dołączonym do informacji zamieszczonej na stronie MEN

 

 

Cały komunikat „O kształceniu zawodowym w branży budowlanej – konferencja w MEN”  –  TUTAJ

 

Źródło: www.men,gov.pl

 

 

Regulamin Konkursu Plastycznego dla uczniów gimnazjum pt. „Budowlanka szkołą dobrego wyboru”  –  TUTAJZostaw odpowiedź