w704

 

Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN wzięła udział w debacie pn. „Kształcenie zawodowe motorem rozwoju gospodarczego”. Panel dyskusyjny poświęcony zmianom w systemie kształcenia zawodowego odbył się w ramach II Forum Przemysłowego w Karpaczu.

 

W swoim wystąpieniu, wiceminister edukacji przedstawiała główne założenia przygotowanych przez MEN zmian w systemie kształcenia zawodowego. Podkreśliła także, że przede wszystkim przyczynią się one do silniejszego powiązania szkolnictwa z rynkiem pracy oraz jego lepszego postrzegania wśród młodych ludzi.

 

Chcemy, aby szkoła zawodowa nie tylko dobrze przygotowała młodego człowieka do wykonywania zawodu, ale także nauczyła go, jak być odpowiedzialnym pracownikiem – podkreśliła Teresa Wargocka Sekretarz Stanu w MEN. – Ważne jest, aby absolwent szkoły posiadał szerokie kompetencje przydatne w zakładzie pracy. Musi on wiedzieć czym jest dobra kultura pracy i odpowiedzialność – dodała.[…]

 

 

W dyskusji swój punkt widzenia przedstawili również goście z zagranicy, m.in. Warwara Altunina, prorektor ds. naukowych z Kaliningradzkiego Uniwersytetu Technicznego i prof. Enzo Weber z niemieckiego Instytutu ds. Rynku Zatrudnienia i Poszukiwania Zawodowego.

 

 

W II Forum Przemysłowym w Karpaczu wzięło udział ponad 700 osób. Obecni byli przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji państwowej i samorządowej, przedstawiciele mediów, instytutów badawczych i think-thanków oraz ekspertów, zarówno z Polski, jak i za granicy.

 

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

Komentarz redakcyjny: O miejscu owej debaty z udziałem wiceminister Wargockiej na tle tego, co działo się podczas II Forum Przemysłowego w Karpaczu niech się Sz. Czytelnicy sami  przekonają na stronie tego wydarzenia  –  TUTAJZostaw odpowiedź