Na stronie portalu „Edukacja, Internet, Dialog” można przeczytać pobudzający do refleksji artykuł Jarosława Kordzińskiego, zatytułowany „Nauczyciel towarzysz w rozwoju”.

 

 Jaroslaw Kordzinski

Foto: www.google.pl

Jarosław Kordziński

 

Artykuł zaczyna się od cytatu:

 

Dziecko to nie segregator biurowy, do którego można wkładać dawki wiedzy niczym zapisane kartki papieru.

Joachim Bauer

 

 

Oto początkowe akapity tej publikacji:

 

Prowadziłem ostatnio kilka szkoleń bezpośrednio w szkołach i odczułem w ich wyniku pilną potrzebę rozmowy na temat wspierającej roli nauczycieli. Wiele ostatnio mówimy o potrzebie zmiany paradygmatu edukacji. O konieczności zmiany szkoły transmisyjnej na wspomagającą rozwój ucznia. O korzyściach wynikających z zamiany kultury nauczania na kulturę uczenia się. O co chodzi?

 

Dzisiejszy system oświaty to w znacznym stopniu struktura identyfikacji braków. Służy temu sposób oceniania pracy uczniów a także powszechny sposób interpretacji wyników egzaminów zewnętrznych. Dzięki takiemu stanowi rzeczy większość uczniów wie, że ma gorsze wyniki od innych lepszych od siebie uczniów, a i szkoły otrzymują twardą wiedzę, że w większości wypadków lokują się w hierarchii średnich punktacji testów egzaminacyjnych niżej niż większa lub mniejsza część szkół w regionie czy kraju. […]

 

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.eid.edu.plZostaw odpowiedź