Foto: www.google.com

 

Dr. hab. Jakub Brdulak

 

 

Dzisiejszą propozycją dla naszych czytelników jest artykuł dr hab. Jakuba Brdulaka, zatytułowany Kompetencje kluczowe – uczenie się z sensem. Został on zamieszczona wczoraj na portalu EDUNEWS.PL. Oto jego fragmenty, wraz z linkami do jego pełnej wersji i do przywoływanego dokumentu Rady Unii Europejskiej:

 

 

 

Obecnie trwa dyskusja czego powinniśmy uczyć – co jest konieczne, a co nie. Chociażby powszechne są krytyczne opinie dotyczące podstawy programowej. Wiele tych krytycznych opinii sprowadza się do pytania po prostu o sens edukacji. Jeśli wiemy, że dane działanie prowadzi nas do celu, który uważamy za ważny, to wtedy nie będziemy krytykować wysiłku związanego z tym działaniem. Jeśli jednak brak jest tego sensu – celu, to nawet minimalna aktywność będzie dla nas nadmierna. Jak w takim razie ja jako wykładowca akademicki radzę sobie z tym „sensem”?

 

Zasadniczo wychodzę z założenia, że jeśli ja nie widzę w zajęciach sensu, to tym bardziej nie będzie widział tego sensu student. Staram się zawsze tak projektować zajęcia, aby były one również ciekawe dla mnie. […]

 

Jeśli mamy myśleć systemowo, to dla mnie wyznacznikiem systemu są logiki europejskie. I na swoich przedmiotach staram się je uwzględniać. Na najwyższym poziomie w obszarze kształcenia sięgam do dokumentów europejskich, gdyż one projektują rozwiązania we wszystkich krajach Europy – są pewnym wspólnym mianownikiem krajowych rozwiązań edukacyjnych.

 

Najważniejszym dla mnie dokumentem jest dokument, który prezentuje kompetencje kluczowe – być może znanym Czytelnikom – Zalecenie Rady (Unii Europejskiej) z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

 

W tym dokumencie są wymienione kompetencje, które według Rady Unii Europejskiej są kluczowe – można przyjąć, że są kluczowe w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Jest ich osiem:

 

1.kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji,

2.kompetencje w zakresie wielojęzyczności,

3.kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii,

4.kompetencje cyfrowe,

5.kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się,

6.kompetencje obywatelskie,

8.kompetencje w zakresie przedsiębiorczości,

9.kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

 

Każde kompetencje są bardziej szczegółowo opisane, ale nadal dość syntetycznie. Dzięki temu cały dokument liczy 13 stron.

 

Dokument diagnozuje również trzy główne wyzwania związane kształceniem tych kluczowych kompetencji:

 

-wykorzystanie różnych podejść do uczenia się i kontekstów uczenia się;

-wspieranie nauczycieli i pozostałej kadry edukacyjnej; oraz

-ocena i walidacja rozwoju kompetencji.

 

Każde z powyższych rozwiązań jest zobrazowane dobrymi praktykami. Tym samym stanowi on gotowy przewodnik do projektowania systemowych rozwiązań.[…]

 

Odpowiedzialne uczenie to słuchanie różnych podpowiedzi, identyfikowanie dobrych praktyk i korzystanie z mądrości tych, którzy ucząc się popełniali błędy. Aby dogonić bardziej rozwinięty świat musimy się uczyć i to szybko, ale szybkie uczenie to nie jest pochopne wprowadzanie zmian. Szybkie uczenie wymaga tego, aby korzystając z doświadczenia innych, unikać popełniania błędów, bo nie stać nas na ich popełnianie…

 

[…] Musimy odchodzić od edukacji polegającej na zapamiętywaniu i sprawdzaniu treści, które są łatwo dostępne w sieci. „Wszystko, czego się dotąd nauczyłeś, zatraci sens, jeśli nie potrafisz znaleźć zastosowania dla tej wiedzy (P. Coehlo).

 

 

Cały artykuł „Kompetencje kluczowe – uczenie się z sensem”     –      TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 

 

Dr hab. Jakub Brdulak jest profesorem Uniwersytetu SWPS i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, a także ekspertem w programach europejskich związanych z doskonaleniem kształcenia. Nie ma wykształcenia pedagogicznego, jest specjalistą w obszarze zarządzania jakością i nauk o zarządzaniu, ale jest ojcem trójki dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym.[WK]

 

 

Zalecenie Rady Unii Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie   –   TUTAJZostaw odpowiedź