Zgodnie z zapowiedzią – w poniedziałek 21 stycznia, w Szkole Podstawowej nr 35 w Łodzi Tomasz Bilicki – prezes Fundacji „INNOPOLIS” przeprowadził lekcję otwartą nt. „Hejt i mowa nienawiści”.

 

 

Foto: www.facebook.com/profile.php?id

 

Jak poinformował na swym profilu prowadzący to spotkanie Pan Tomasz – wzięło w niej udział – obok kilkunastu uczniów – około 70 gości.

 

 

Poniżej zamieszczamy konspekt tej lekcji, zaczerpnięty z fejsbukowego profilu Tomasza Bilickiego:


            TEMAT LEKCJI: HEJT I MOWA NIENAWIŚCI    Zalecany wiek ucznia: 12-18 lat (z dostosowaniami - 9+)

Cel główny lekcji: celem lekcji jest pogłębienie wiedzy na temat hejtu i nowy nienawiści oraz wypracowanie przez każdą/ każdego z Was stanowiska i opinii w tej sprawie.

 

      Cele szczegółowe:

          – uczeń rozumie, że krytyka jest potrzebna i nie jest hejtem lub mową nienawiści

          – uczeń odróżnia hejt od mowy nienawiści – uczeń wie, co to jest wolność słowa i jakie są jej ograniczenia

          – uczeń obiektywnie ocenia hejt i mowę nienawiści, bez względu na preferencje partyjne i polityczne

          – uczeń nie chce używać ani tolerować hejtu i mowy nienawiści.

         Uwagi do wypełnianych kart pracy:

    Każda krytyka jest hejtem i mową nienawiści: - NIE
    Hejt (ang. hate) i mowa nienawiści (ang. hate speech) to inne zjawiska: - TAK
    Wolność słowa jest nieograniczona: - NIE

Konstytucja RP, art. 54:

1.Każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji.
2. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są zakazane. Ustawa może   wprowadzić obowiązek uprzedniego uzyskania koncesji na prowadzenie stacji radiowej lub telewizyjnej.

 

Przykłady ograniczeń wolności słowa: obrażanie uczuć religijnych, zniesławienie, znieważenie, groźby, hejtowanie (obrażanie), mowa nienawiści (obrażanie z wykorzystaniem argumentów i narracji dyskryminacyjnych).

 

Rada Europy: Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji m.in.: nietolerancję wyrażającą się w agresywnym nacjonalizmie i etnocentryzmie, dyskryminację i wrogość wobec mniejszości, imigrantów i ludzi o imigranckim pochodzeniu.

 

Czy dyskryminacja i mowa nienawiści może prowadzić do agresji i zabójstwa? 
TAK, CZEGO PRZYKŁADEM SĄ PRZESTĘPSTWA MOTYWOWANE NIENAWIŚCIĄ W TYM MORDERSTWA POLITYCZNE


Czy problem ten dotyczy tylko Polski i jakiejś konkretnej opcji politycznej? NIE, PROBLEM MA CHARAKTER ŚWIATOWY I NIE JEST ON ZWIĄZANY Z KONKRETNĄ DOKTRYNĄ POLITYCZNĄ (W PRZYPADKU ZABÓJSTW POLITYCZNYCH: NARUTOWICZ BYŁ UTOŻSAMIANY Z LEWICĄ, ROSIAK Z PRAWICĄ, ADAMOWICZ Z CENTRUM).

Utoya: wielu Skandynawów uważa, że Breivik osiągnie swoje cele, kiedy ludzie będzie się kierować nienawiść wobec niego, czy krytykować ustrój demokratyczny, który nie uchronił nastolatków przed śmiercią. Norwegia osądziła Breivika zgodnie z prawem i podczas całego postępowania szanowano jego godność. Człowiekowi, nawet zbrodniarzowi, przeciwnikowi politycznemu, obcemu przysługuje niezbywalna godność przez sam fakt, że jest człowiekiem (osobą).

 

Gra „worek przeznaczenia”: nie należy zmuszać nikogo do ujawnienia swojego losu i warto uważać, aby wylosowana cecha nie stała się etykietą ucznia. Dobrze jest doceniać głosy w klasie, iż wylosowana cecha nie stanowiłaby problemu lub zmobilizowała kogoś do pomocy koleżance / koledze.Źródło: www.facebook.com/profile.php?id


.


Zostaw odpowiedź