W ramach projektu Fundacji Błękitnia pn.„Żywiołowe Ekoskwerki”, w dniach od 8 do 25 lipca trwały działania , mające na celu zagospodarowanie w sposób twórczy czterech wybranych miejsc w rejonie Starego Polesia w Łodzi. Ich celem było włączenie się w inicjatywy, zmierzające do odwracania procesu degradacji tych obszarów.

 

 

Ekoskwerki na planie miasta

 

 

Poniższe zdjęcia obrazują jak w efekcie realizacji tego projektu zmieniły się cztery, zaniedbane dotąd, przestrzenie, teraz zagospodarowane pod znakiem jednego z czterech żywiołów. Żywioł Ziemi objął patronatem skwerek przy ul. Legionów 16, żywioł Ognia przy ul. Pogonowskiego 32, żywioł Powietrza tchnął życie w skwerek przy ul. Pogonowskiego 9A, a żywioł Wody opiekuje się placykiem przy ul. Legionów 44.

 

 

Powstałe na skwerkach „ławeczki sąsiedzkie” potwierdzają możliwości wtórnego użycia do ich konstrukcji materiałów odpadowych, które stały się tam owym elementem infrastruktury więzi sąsiedzkich i miedzypokoleniowych. Od jutra – 30 lipca – ekoskwerki staną się terenem realizacji kolejnego projektu, tym razem Fundacji Etnoinspiracje, który pod nazwą „Festiwal Żywiołów Polesia” będzie realizowany do dnia 2 sierpnia.

 

 

Oto jak wyglądały ekoskwerki przed i po pracach rewitalizacyjnych:

 

Żywioł Ziemi – ul. Legionów 16
(realizacja: 8, 16 i 17 lipca)

Ziemia1

Ziemia2

 

 

Żywioł Ognia – ul. Pogonowskiego 32
(realizacja: 9, 18 i 19 lipca)

Ogień 1

Ogień 2

 

Żywioł Powietrza – ul. Pogonowskiego 9a
(realizacja: 10, 21 i 22 lipca)

Woda 1

Powietrze 2

 

 

Żywioł Wody – ul. Legionów 44
(realizacja: 14, 24 i 25 lipca)

Powietrze 1

 

Woda 3

 

 

Obszerny fotoreportaż, ukazujący kolejne etapy realizacji projektu  – TUTAJ

 

 

A teraz czas na „Festiwal Żywiołów Polesia”.

 

Fundacja Etnoinspiracje zaprasza dzieci w wieku 6-12 lat na czarodziejskie spotkania. Abrakadabra, hokus pokus – zostaną przywołane: ogień, ziemia, woda i powietrze! Będzie świetna zabawa w rytmie 4 żywiołów podczas bezpłatnych warsztatów i różnorakich eksperymentów. Oto terminarz wydarzeń:

 

> 30 lipca od godziny 15.00 na ul. Pogonowskiego 32 z żywiołem ognia będą tworzone witraże.

> 31 lipca od godziny 15.00 na ul. Legionów 16 odbędą się warsztaty malowania piaskiem w rytmie Ziemi.

> 1 sierpnia od godziny 11.00 na ul. Pogonowskiego 9A na cześć żywiołu powietrza  będzie można zdobić latawce i inne formy latające.

> 2 sierpnia od godziny 11.00 na ul. Legionów 44 zapanuje żywioł wody – odbędą się warsztaty malowania na wodzie.

 

 

Więcej informacji pod numerem: 508 837 359

 
Oba projekty dofinansowane ze środków Programu Animacji Społecznej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Program Operacyjny „ Pomoc Techniczna 2007 – 2013”.

 
Informację, na podstawie materiałów, nadesłanych przez Fundację Błękitnia i Fundację Etnoinspiracje
opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź