Na dzisiejszą przedpołudniową lekturę proponujemy tekst Zyty Czechowskiej –  nauczycielki matematyki – ale przede wszystkim Superbelferki z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, który może być dodatkowym argumentem  w przekonywaniu jeszcze nieprzekonanych, jakie walory w zmienianiu szkoły nauczającej w szkołę uczących się uczniów ma metoda projektów.

 

Foto: www.zss-kowanowko.edu.pl

 

Nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku

 

 

Oto fragmenty tekstu Zyty Czechowskiej –  Drugie życie przedmiotów – projekt edukacyjny”:  

 

Metoda projektu jest w ostatnim czasie jedną z najpopularniejszych i  najczęściej wykorzystywanych w szkołach  metod uczenia się. To naturalny sposób na kreatywne nauczanie oraz  wdrażanie do    samokształcenia i rozwijania zdolności twórczych uczniów. Koniec roku szkolnego, to czas podsumowań i ewaluacji. Jaką ocenę wystawiono projektowi?

 

My najczęściej pracujemy z naszymi uczniami w taki właśnie sposób, ponieważ dzięki różnorodnym zadaniom zaplanowanym w pracy projektowej umożliwiamy naukę i aktywność wszystkim typom dzieci, bez względu na ich rodzaj inteligencji i predyspozycji. Mają szansę na sukces zarówno słuchowcy jak i uczniowie, u których dominującym zmysłem jest ruch czy wzrok. Z pewnością projekt sprawdzi się w pracy z uczniami z wysoką samooceną jak i z uczniami o niskim poczuciu własnej wartości.  Swoje miejsce odnajdą w nim uczestnicy preferujący rolę  lidera i uczniowie lubiący aktywności w cieniu innych.

 

Projekt „Drugie życie” dotyczy praktycznego działania młodzieży w klasie przysposabiającej do pracy i  jego nadrzędnym celem jest  usprawnianie  manualne, praktyczne działanie, nabycie nowych umiejętności z zakresu stolarstwa i umiejętności praktyczno-technicznych. […]

 

Zajęcia praktyczno- manualne  są dla uczniów wspaniałą zabawą, sposobem na odreagowanie nadmiernych napięć emocjonalnych. Są bardzo ważnym elementem ich terapii i wspomagania rozwoju, prowokują one dzieci do samodzielnego wysiłku, dają wiele radości podczas pracy z materiałem plastycznym, pozwalają doskonalić swoje umiejętności techniczne. Bardzo ważną rzeczą jest to, aby ich wytwory mogły być wyeksponowane i pokazane innym. Jest to forma doceniania, nagrodzenia i dowartościowania autora pracy. Stąd pomysł na projekt, w którym uczniowie będą mieli możliwość tworzenia prac, renowacji starych rzeczy, a następnie zaprezentowania ich na forum szkoły. Na zakończenie projektu, zorganizujemy wystawę prac, będzie także możliwość ich zakupu. […]

 

Foto: www.facebook.com/pg/Zespół-Szkół-Specjalnych-w-Kowanówku

 

Projekt  zakłada realizację celów poprzez organizowanie:

>warsztatów stolarsko-malarskich,
>konkursów technicznych,
>pokazów i prezentacji multimedialnych,
>praktycznych działań podczas lekcji,, jak również poprzez pracę z komputerem, w zakresie poszukiwania informacji i ciekawych pomysłów na stroiki i prace dekoracyjne.

 

Mamy już pierwsze efekty naszej pracy.  Z otrzymanych od zaprzyjaźnionej firmy skrzynek nasi uczniowie wykonali świąteczne pudełka na prezenty. Kolejne zaplanowane działania to renowacja starych „ryczek” i krzesełek. Szczegółowy opis projektu TUTAJ.  […]

 

 

Cały artykuł  Zyty Czechowskiej –  Drugie życie przedmiotów- projekt edukacyjny”  –TUTAJ

 

 

Źródło: www.superbelfrzy.edu.pl

 

 

Nauczycielki prowadzące projekt: Paulina Rutkowska, Zyta Czechowska i Jolanta Majkowska – nauczycielki ZSS w Kowanówku. Dwie ostatnie panie piszą blogi edukacyjne:  www.specjalni.plwww.tikzklasa.blogspot.com.

 

 

Więcej informacji o Zycie Czechowskiej i Jolancie Majkowskiej  –  TUTAJ

 Zostaw odpowiedź