Serwis Samorządowy PAP” opublikował dziś (14 stycznia 2922 r.) tekst zatytułowany „Ranking szkół, których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem”. Zainteresował on nas na tyle, że postanowiliśmy zamieścić jego fragmenty i link do pełnej wersji:

 

Źródło:www.samorzad.pap.pl

 

 

[…] Edukacyjna Sieć Antysmogowa to program na rzecz czystego powietrza realizowany przez Państwowy Instytut Badawczy NASK we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym.

 

Szkoły biorące udział w projekcie ESA zostały wyposażone w mierniki służące do oznaczania jakości powietrza. Dane zbierane przez mierniki są udostępniane przez internet oraz prezentowane na wyświetlaczach w szkole, co umożliwia uczniom, nauczycielom i społeczności lokalnej bieżące monitorowanie jakości powietrza i adekwatne zaplanowanie aktywności.

 

Uczniowie, wykorzystując dane archiwalne, mogą wykonywać pod kierunkiem nauczycieli własne badania i analizy w korelacji z czynnikami atmosferycznymi. Najważniejszym celem projektu jest edukacja dzieci i młodzieży, rodziców oraz dostarczenie narzędzi dydaktycznych dla nauczycieli w obszarze ochrony czystości powietrza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki smogu: przyczyn jego powstawania, wpływu na zdrowie oraz możliwych działań, które pozwalają na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza

 

Obecnie w programie bierze udział 461 placówek z całego kraju – ale nabór dla szkół pragnących do niego dołączyć jest wciąż otwarty. Zgłoszenia przyjmowane są za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego TUTAJ. […]

 

Zmierzone wielkości co 5 minut są przesyłane do centralnego serwera, który następnie prezentuje je na portalu projektu oraz na ekranach informacyjnych w wybranych szkołach. Dodatkowo na budynkach szkół instalowane są wyświetlacze LED podające aktualną wartość stężenia pyłu PM2,5 na zewnątrz szkoły.Jesteśmy przekonani, że rzetelna wiedza poparta obiektywnymi pomiarami to najlepszy sposób, aby wpływać na zmianę myślenia, a tym samym na postępowanie lokalnych mieszkańców. W końcu wszyscy oddychamy tym samym powietrzem” – mówi Barbara Leśniczak z NASK. […]

 

W dalszej części zamieszczona została lista 10-u szkół, w których w ostatnim tygodniu ich uczniowie oddychali najbardziej zanieczyszczonym powietrzem – zobacz TUTAJ

 

Artykuł kończy ta informacja:

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2019 r. poz. 1931) tzw. pułap stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 wynosi wynosi 20 µg/m3. WHO ustaliło normę średniego dobowego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 na 25 mikrogramów na metr sześcienny, a roczna norma to 10 mikrogramów na metr sześcienny.

 

Uzupełniany na bieżąco ranking w ujęciu dziennym oraz tygodniowym można znaleźć TUTAJ

 

 

 

Cały tekst Ranking szkół, których uczniowie oddychają najbardziej zanieczyszczonym powietrzem” – TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 Zostaw odpowiedź