Gdyby nie fanpage „URATUJMY POLSKĄ EDUKACJĘ” nie wiedzielibyśmy, że 22 lipca odbyło się w Sokołowie Podlaskim posiedzenie Zarządu Związku Miast Polskich (ZMP), w którym uczestniczyli także przedstawiciele miast    z Podlasia oraz stowarzyszeń zrzeszających rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół. Między innymi dyskutowano tam na temat planowanych przez rząd reform w systemie edukacji. W spotkaniu wzięła udział minister edukacji Anna Zalewska.

 

Oto fragment komunikatu, jaki na ten temat zamieszczono na  PORTALU SAMORZĄDOWYM:

 

[…] Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w miastach członkowskich ZMP (dane ze 159 miast), 74 proc. respondentów opowiada się przeciwko likwidacji gimnazjów.[…] Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP, wiceprezydent Koszalina, Przemysław Krzyżanowski zwracał uwagę, że samorządowcy nie są współautorami tych zmian i podczas debat wojewódzkich nikt nie rozmawiał z nimi na temat o zmiany struktury w polskiej oświacie.

 

Więcej  –  TUTAJ

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Poszukując obszerniejszych informacji o tym wydarzeniu skonstatowaliśmy fakt, że na stronie MEN nie ma o tym ani słowa!

 

logo_zwiazek_miast_polskich

Dopiero na stronie Związku Miast Polskich znaleźliśmy rozbudowaną informację, z której przytaczamy obszerne fragmenty, dotyczące planowanej przez rząd reformy systemu edukacji:

 

 

[…] Ze wstępnej prognozy skutków niektórych zmian proponowanych przez MEN, którą zaprezentował Mariusz Tobor z firmy VULCAN, wynika, że po wprowadzeniu zapowiadanych reform będzie więcej szkół nieelastycznych organizacyjnie i trudniej będzie się planować oświatę gminną. Nie można dzisiaj  jeszcze oszacować kosztów zrealizowanych inwestycji oświatowych, które okażą się zbędne, a także nieznane są koszty adaptacji obiektów, wymuszone przez zmianę struktury. – Zakładając, że koszty likwidacji gimnazjów będą proporcjonalne do kosztów wygaszanych wcześniej liceów profilowanych – gdy szkoły te malały, to koszty rosły – trzeba będzie wydać 1 mld zł – ostrzegał ekspert. Jak wynika z ankiety przeprowadzonej w miastach członkowskich ZMP (dane ze 159 miast), 72% respondentów opowiada się przeciwko likwidacji gimnazjów, 96% za objęciem 6-latków subwencją szkolną, a  94% uznaje za celowe wsparcie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uzależnienia decyzji dotyczących organizacji sieci szkół od zgody kuratora oświaty (pełne wyniki ankiety w załączeniu).

 

Dyskusja o zmianach w oświacie

 

Anna Zalewska podkreślała, że z troską i szacunkiem podchodzi do postulatów samorządowców, dlatego zaproponowano np. objęcie subwencją oświatową dzieci 6-letnich uczęszczających do przedszkoli, choć samorządowcy wskazują, że kwota ta jest niewystarczająca, czy uszczelnienie dotacji na kształcenie zawodowe dla osób dorosłych.

 

Chciałabym, aby niż demograficzny stał się dla nas wspólnym wyzwaniem – mówiła szefowa MEN. – Gimnazja miały służyć wyrównywaniu poziomów edukacji, ale tak się nie stało. Jej zdaniem konieczna jest inwentaryzacja subwencji oświatowej: – Zróbmy to razem. Powinniśmy ramię w ramię odpowiadać za kształcenie dzieci. Zapewniała, że jest zwolennikiem elastyczności i wolności. Dla zwalnianych nauczycieli szansą mogą być wprowadzane nowe zawody, takie jak – doradca zawodowy, metodyk, asystent dziecka. – Rozmawiamy o łagodnych rozwiązaniach prawnych, aby wesprzeć nauczycieli – mówiła A. Zalewska. Zaznaczyła też, że nowa ustawa reformująca oświatę powstanie przed Bożym Narodzeniem jako projekt rządowy z obowiązującymi konsultacjami społecznymi.

 

Przewodniczący Komisji Edukacji ZMP, wiceprezydent Koszalina, Przemysław Krzyżanowski zwracał uwagę, że samorządowcy nie są współautorami tych zmian i podczas debat wojewódzkich nikt nie rozmawiał z nimi na temat o zmiany struktury w polskiej oświacie. Przedstawił stanowisko Komisji Edukacji ZMP w sprawie zmian w systemie oświaty zaprezentowanych przez ministra edukacji narodowej 27 czerwca br. w Toruniu. – Jesteśmy przeciwni likwidacji gimnazjów, gdyż wiąże się to m.in. z nieuchronnymi zwolnieniami nauczycieli i dyrektorów, przeładowaniem nowych szkół powszechnych, przekreśleniem dotychczasowego dorobku gimnazjów wraz z najważniejszymi osiągnięciami tego typu szkół potwierdzonych w badaniach PISA, kumulacją roczników w 2019 roku – mówił przewodniczący Komisji Edukacji ZMP. W opinii członków Komisji wprowadzenie systemu 5+3+4 wydaje się być optymalnym rozwiązaniem w obecnej sytuacji polskiego systemu oświaty, który pozostawia gimnazja w tej samej 3-letniej strukturze. Komisja zwróciła się z apelem o konsultowanie planowanych zmian, przypominając, że prowadzenie oświaty jest zadaniem własnym JST i zmiany w przepisach ograniczające możliwości gmin co do sposobu realizacji swoich zadań, są niezgodne z zasadą samodzielności jednostek samorządowych.

 

W trakcie spotkania samorządowcy i przedstawiciele stowarzyszeń (Federacji Inicjatyw Oświatowych, Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, Fundacji „Rodzice Szkole”, Krakowskiego Towarzystwa Oświatowego) dzielili się swoimi wątpliwościami i postulatami, a także zapewniali o możliwej współpracy ze środowiskiem samorządowym. Ważne są zmiany programowe, standardy i koncepcja, a nie liczba lat nauki. Mówiono, żeby nie niszczyć kapitału społecznego, likwidując gimnazja, że strukturalna zmiana nie załatwi problemu. Gimnazja okrzepły i szkoda marnować ich dorobek. Wojciech Starzyński z Fundacji „Rodzice Szkole” zaznaczył, że zaproszenie do debaty traktuje jako początek trwałej współpracy pomiędzy ZMP oraz środowiskami rodziców i rad rodziców skupionymi wokół fundacji. Zaapelował jednocześnie, aby w debacie samorządowej skupiać się na całokształcie problemów, przed którymi stoi polska oświata, a nie ograniczać jej do sporów dotyczących likwidacji gimnazjów. – Szukajmy wspólnych stanowisk, a nie mówmy o kosztach, gdy nie ma ustawy – proponowała minister A. Zalewska. – Etapowość przeszkadza w systemie kształcenia. Chcemy szkoły zamkniętej, bezpiecznej, ale otwartej na wolontariat i rodziców.  MEN chce też unowocześnić Kartę Nauczyciela i szuka formuły prawnej dialogu społecznego ze związkami zawodowymi i korporacjami samorządowymi.

 

Padały opinie, że to reforma pozorowana, która nic nie zmieni się poza siatką szkół. Nie psujmy tego, co dobre. Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia,  zaapelował o nielikwidowanie gimnazjów. – To wielki błąd niszczyć dorobek wypracowany przez nas. Istnieje zagrożenie, że to wszystko pójdzie do kosza. Czy jesteśmy tak bogatym państwem, aby robić taki eksperyment? – pytał zaniepokojony. – Mamy wątpliwość, czy konieczna jest zmian strukturalna.W szkołach najważniejsze są dzieci i chodzi o to, aby przyszłe pokolenia Polaków były przygotowane do trudnych czasów podsumował spotkanie Zygmunt Frankiewicz, prezes ZMP. Projekt stanowiska w sprawie proponowanych zmian w systemie oświaty zostanie podjęty na następnym posiedzeniu Zarządu ZMP pod koniec sierpnia w Poznaniu.[…]

 

Joanna Proniewicz

rzecznik prasowy ZMP

 

 

Cały komunikat  –  TUTAJ

 

 

Wyniki ankiety ZMP  ws. projektowanych zmian w oświacie  –  TUTAJ

 

Źródło: www.zmp.poznan.pl

 

 Zostaw odpowiedź