Próżno szukać na oficjalnej stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej, miedzy materiałami: Spotkanie wiceministra Henryka Kiepury z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań Jądrowych (NCBJ)  a „Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy 2024 informacji o odbytym tego samego dnia spotkaniu kierownictwa ministerstwa z delegacją Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

 

Dlatego my poczuliśmy się w obowiązku upublicznić, zaczerpnięty ze strony OSKKO, komunikat o tym wydarzeniu:

 

 

 

1 lutego 2024 r. delegacja OSKKO spotkała się z kierownictwem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

Ze strony MEN udział w spotkaniu wzięli: Minister Edukacji Narodowej – Barbara Nowacka, Sekretarz stanu – Katarzyna Lubnauer, Sekretarz stanu – Henryk Kiepura, Podsekretarz stanu – Paulina Piechna-Więckiewicz, Dyrektor generalny – Robert Bartold oraz  Małgorzata  Szybalska – dyrektor Departamentu Kształcenia Ogólnego i Transformacji Cyfrowej.

 

OSKKO reprezentował Zarząd: Ewa Halska, Ewa Czechowicz, Jolanta Basaj, Jacek Rudnik, Izabela Leśniewska, Alicja Kapcia, Anna Zabielska i Marek Pleśniar oraz Komisja Rewizyjna: Ryszard Sikora, Małgorzata Stastny i Sławomir Lipiński.

 

Rozmowy dotyczyły m.in.

 

– stanowiska OSKKO ws. istotnych problemów edukacji

 

-prac nad podstawami programowymi, zmianami zasad zadawania prac domowych oraz planów współpracy stron, w tym – udziału ministra i wiceministrów na Konferencji OSKKO  oraz Kongresie Zarządzania Oświatą.

 

 

 

Źródło: www.oskko.edu.plZostaw odpowiedź