29 grudnia ub. roku portal EDUNEWS.PL zamieścił tekst autorstwa  Tomasza Tokarza i  Łukasza Srokowskiego, zatytułowany „Rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia – Cogito21”, w którym uzasadniają potrzebę i informują o przygotowanym przez zespół NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji – specjalnym programie dydaktycznym, stawiający na kompetencje rozwijające krytyczne myślenie –  <Cogito21>. Oto obszerne fragmenty tej publikacji i link do całego tekstu:

 

We współczesnym świecie uczniowie otoczeni są ogromną ilością informacji. Wiele znich jest fałszywych, część z nich jest niebezpieczna. Dlatego tak ważne jest krytyczne podejście do treści dostępnych w Internecie, w tym odpowiedzialne korzystania z portali społecznościowych. Stąd pomysł na Kluby Cogito21 – których zadaniem jest rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia.

 

Myślenie krytyczne jest specyficzną formą aktywności intelektualnej. Jego wyróżnikiem jest nastawienie badawcze. […]

 

Myślenie krytyczne to myślenie racjonalne, analityczne, ceniące logiczne wnioskowanie, szukające rzeczywistych (a nie wyimaginowanych) reguł i powiązań, próbujące odtworzyć fakty a następnie, na ich podstawie, budować interpretacje i teorie, z zachowaniem twardych reguł badawczych (sformułowanie problemu, postawienie hipotezy, opracowanie procedury weryfikacyjnej, testowanie, wyciągnięcie wniosków, potwierdzenie lub odrzucenie hipotezy itd.). To umiejętność wprowadzania związków między faktami, interpretowania ich i budowania z nich większych całości.

 

Bardzo ważnym elementem myślenia krytycznego jest zdolność do rozpatrywania rzeczy i zjawisk z wielu różnych punktów widzenia. Osoby myślące krytycznie są świadome własnych ograniczeń – są skłonne do autorefleksji. Unikają, a przynajmniej starają się unikać, uprzedzeń. Mają zdolność do wielokontekstowego widzenia świata, jako różnorodnego, z mnóstwem odcieni.[…]

 

Tymczasem współczesna szkoła w bardzo niewielkim stopniu przygotowuje młodych do krytycznej analizy rzeczywistości.

 

Nauczyciele poddani presji ze strony dyrekcji i rodziców pędzą z realizacją programu. Liczą się punkty, wyniki, oceny, rankingi. Brakuje czasu na dogłębne analizy tekstów, na dyskusje, debaty, polemiki. Co więcej, dominujący sposób nauczania powoduje, że szkoła jest przeciwskuteczna także w procesie przekazywania informacji (niezbędnych w procesie krytycznej analizy świata). Młodzi ludzie świeżo po maturze niewiele z niej pamiętają. Uczyli się, by zdać. Jeśli chcemy by uczniowie wynosili z lekcji sensowną wiedzę, którą będą umieli wykorzystać – musimy zmienić podejście do edukacji. […]

 

Nie ulega jednak wątpliwości, że nauczyciele potrzebują w tym zakresie wsparcia. Z myślą o tym przygotowaliśmy (jako zespół NAVIGO – Centrum Innowacyjnej Edukacji) specjalny program dydaktyczny stawiający na kompetencje rozwijające krytyczne myślenie – Cogito21.

Warunkiem udziału w programie jest założenia w szkole Klubu Cogito 21, prowadzonego na zasadzie koła zainteresowań. W ramach klubu uczniowie będą wykonywać różne zadania – zarówno dostarczone przez organizatorów programu, jak i opracowane samodzielnie przez nauczyciela, będącego opiekunem klubu. Przy rejestracji Klubu, nauczyciel otrzyma pakiet materiałów merytorycznych oraz wsparcie w postaci konsultacji z ekspertami. Podsumowaniem pracy w ramach klubu jest dwuetapowy konkurs, sprawdzającego zdolności krytycznego myślenia wśród uczniów. […]

 

Wykonanie zadania będzie wymagało wielu umiejętności:

 

-współpracy w grupie (umiejętność rozdzielenia zadań,

-oszacowania zasobów członków zespołu i ich wykorzystania),

-sprawnego komunikowania się,

-planowania i zarządzania czasem,

-kreatywności (twórczego i praktycznego działania przy wykorzystaniu takich narzędzi jakie uczniowie mieli przy sobie),

-korzystania ze źródeł internetowych (umiejętność eksploracji świata danych, znajomość portali, zasad funkcjonowania sieci, jej zasobów),

-krytycznej analizy informacji,

-stosowania procedur badawczych (budowania hipotez i ich sprawdzania),

-jasnego i komunikatywnego przedstawienia efektów badań,

-obsługi narzędzi cyfrowych (wykorzystania aplikacji i programów),

-występów przed kamerą.

 

To umiejętności niezwykle przydatne w radzeniu sobie z ekspansją fałszywych informacji w Sieci. Dlatego serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w Klubach Cogito 21. […]

 

Szczegółowe informacje o projekcie Cogito 21 można znaleźć   –  TUTAJ .

 

Cogito21 jest projektem samofinansującym się. Nie pozyskano na niego środków z funduszy publicznych. Koszt udziału w programie wiąże się z jednorazową opłatą 390 zł – jest to koszt opracowania pakietu materiałów szkoleniowych dla nauczycieli, które otrzyma uczestnicząca w programie szkoła. W skład pakietu wchodzi podręcznik metodyczny na temat tego, jak uczyć krytycznego myślenia, przykładowe zadania oraz 5 gotowych scenariuszy lekcji, do wykorzystania np. w ramach godziny wychowawczej.

 

Cały tekst „Rozwijamy umiejętność krytycznego myślenia – Cogito21”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.plZostaw odpowiedź