Wczoraj na stronie „Głosu Nauczycielskiego” zamieszczono artykuł zatytułowany „Masz katar i o tym nie poinformujesz? Dyrektor grozi odpowiedzialnością karną. Kuriozalne pomysły w szkołach”. Oto jego obszerne fragmenty:

 

 

Screen Tweetu Krzysztofa Baszczyńskiego z 22 maja 2020 r.

 

 

To reakcja [wiceprezesa ZNP – red OE] na kolportowane wśród pracowników oświaty w Skarżysku Kamiennej “Oświadczenie pracownika o aktualnym stanie zdrowia”. Nauczyciele oraz pracownicy administracji i obsługi szkół mieliby je podpisać przed powrotem do pracy stacjonarnej w szkołach od poniedziałku 25 maja br. Tego dnia w szkołach w całej Polsce mają się pojawić uczniowie klas I-III. Uczniowie klas VIII oraz absolwenci liceów i techników otrzymali natomiast prawo do konsultacji z nauczycielami na terenie szkół. […]

 

Podsuwający do podpisania “oświadczenie” dyrektorzy oczekują, że pracownicy będą ich szczegółowo informowali o swoim stanie zdrowia.* “Oświadczam, że nie mam żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do świadczenia pracy, żadnych objawów typowych dla zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, katar, problemy z oddychaniem, duszności, wysypki)” – czytamy w dokumencie. I dalej: “Oświadczam, że jestem świadoma/y sytuacji epidemiologicznej, jaka aktualna jest w Polsce i możliwości zakażenia koronawirusem.” (pisownia oryginalna).

[…] “Oświadczam, że niezwłocznie poinformuję Pracodawcę w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek objawów u mnie lub któregokolwiek członka mojej rodziny, świadczących o możliwości zakażenia.

 

[…] “Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y przez Pracodawcę o przestrzeganiu wszelkich norm sanitarnych, wynikających z zaleceń MEN, GIS i MZ. W związku z powyższym mam świadomość, że Pracodawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku zakażenia się przeze mnie koronawirusem” – czytamy w dokumencie.

 

Dyrektorzy grożą przy tym swoim pracownikom… odpowiedzialnością karną za zatajenie np. kataru, gorączki, czy innych objawów mogących świadczyć o chorobie! W kolportowanym “oświadczeniu” znalazł się bowiem i taki fragment: “Oświadczam, że jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej w przypadku zatajenia informacji o objawach, świadczących, o możliwości zarażenia wirusem COVID-19 oraz odpowiedzialności karnej związanej z ewentualnym spowodowaniem zakażenia wirusem współpracowników – art. 156 & 1 pkt 2 Kodeksu Karnego”.

 

Takie “oświadczenie” miałoby się stać warunkiem przystąpienia do pracy – zauważył Krzysztof Baszczyński. ZNP skieruje sprawę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz do organu prowadzącego. Naszym zdaniem, nauczyciele i pracownicy administracji i obsługi absolutnie nie powinni tego podpisywać. Powinni natomiast stawić się w pracy. Jeśli dyrektor nie wpuści ich do placówki, powinni zażądać tej decyzji na piśmie – dodał.

 

W Głosie pisaliśmy już o przypadkach wymuszania na nauczycielach i pracownikach oświaty składania podpisów pod “koronalojalkami” w przedszkolach w Warszawie oraz placówkach oświatowych na Pomorzu.

 

 

Cały artykuł „Masz katar i o tym nie poinformujesz? Dyrektor grozi odpowiedzialnością karną. Kuriozalne pomysły w szkołach” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.glos.pl

 

*Pogrubienia i podkreślenia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OEZostaw odpowiedź