Na portalu EDUNEWS zamieszczono wczoraj artykuł specjalistki w branży Public Relations – Sylwii Sasal (zaczerpnięty ze strony wydawnictwa „Nowa Era”), zatytułowany „Uczeń w szkole średniej – rzeczywistość a oczekiwania. W niezliczonej ilości tekstów, dotyczących sytuacji w szkołach podstawowych (zwłaszcza w klasach VII i VIII), do niedawna także gimnazjów, podjęcie problemu skutków reformy pani Zalewskiej w szkołach ponadpodstawowych jest rzadkim wyjątkiem. Publikacja ta powstała w oparciu o treści, przekazywane podczas zorganizowanej” przez wydawnictwo Nowa Era konferencji „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej, która odbyła się przed tygodniem (14 listopada) w Warszawie.

 

Uznaliśmy, że tekst ten powinien zostać możliwie szeroko upowszechniony, co niniejszym czynimy, zamieszczając jego obszerne fragmenty:

 

We wrześniu 2019 roku do szkół średnich wkracza reforma oświatowa. Od tego momentu będą obowiązywać 4-letnie licea i 5-letnie szkoły branżowe. […] Jak się w niej odnaleźć? Opowiadają eksperci konferencji „Zrozumieć więcej. Nauczyć łatwiej” organizowanej przez wydawnictwo Nowa Era.

 

Jakie zmiany niesie reforma oświaty?Przynosi nową podstawę programową i nowe ramowe plany nauczania, a wraz z nimi profilowanie czyli nauczanie w zakresie rozszerzonym od 1 klasy szkoły średniej, wysoki poziom wymagań w obszarze wiedzy i umiejętnościmówił Radosław Adamczyk z wydawnictwa Nowa Era, otwierając konferencję. – Wprowadza również sytuację, w której przez 3 lata absolwenci gimnazjum i szkoły podstawowej będą się równolegle uczyli w innych systemach – dodał.

 

Jaki jest „nowy” uczeń i jak wygląda świat jego wartości? […] W tym wieku istotne jest zaspokajanie potrzeb psychospołecznych. Ważne dla nastolatków są emocje i relacje z innymi ludźmi oraz pytania o sens życia. Dla młodej osoby szkoła to w głównej mierze arena spotkań rówieśników i miejsce, które pomoże im zrealizować cele życiowe np. zdać maturę, dostać się na studia etc. – Żyją w poczuciu, że mają relatywnie mało czasu, dlatego to czym się zajmują, musi być ważne, do czegoś przydatne, bo inaczej nie warto tego robić mówił Michał Kociankowski, badacz motywacji i zachowań.

 

 

Foto: www.edunews.pl

 

 

Wszystko to, co nie buduje sensu życia młodych ludzi i nie jest przydatne, zostaje odrzucane jako nieistotne. – Bardzo poważnie podchodzą do życia, mają konkretne cele i aspiracje, nawet jeśli nie są w stanie odpowiedzieć na pytanie kim chcą być to potrafią dokładnie opisać w jakim miejscu swojego życia za kilka lat chcieliby się znaleźć. Niekoniecznie wiedzą jak, ale starają się uczyć od innych i pobierać kompetencje od ludzi, którzy już je mają – dodał Kociankowski. Co istotne, zdobyta wiedza służy im do wywierania pozytywnego wrażenia na innych członkach społeczności i do budowania wysokiego statusu wśród rówieśników.

 

Jak się uczy współczesny uczeń?
To czego oczekuje współczesny uczeń od szkoły to użyteczności, pokazania jak wykorzystać w życiu umiejętności nabyte w szkole. Jeżeli wiedza łączy im się z wiedzą z realnego życia to uczy im się znacznie łatwiej. Chcą wiedzieć jak mogą skorzystać z wiedzy, jaki mogą mieć z niej pożytek i zastosowanie. Niezwykle ważna jest dla nich forma przekazu, zależy im na prostej i klarownej prezentacji treści, aby mogli łatwo porównać i przeglądać informacje.[…] Niezwykle pomocny w przyswajaniu wiedzy jest dla nich obraz w postaci infografik, schematów, tabeli, ilustracji. Wszystkie te formaty wykorzystują dwa kody – wzrokowy i werbalny i dzięki temu uczniowie zapamiętują nie tylko sam obraz, ale również jego znaczenie.[…]

 

Jaka jest dzisiaj rola nauczyciela?
[…] W opinii Michała Kociankowskiego kluczowe w roli nauczyciela jest umieć uczyć w sposób, który kiedyś do tych młodych ludzi dotrze, szukać tej drogi. – Przedmioty szkolne są ważne. Kiedyś myślenie biologiczne przełoży się na zarządzanie miastem, kiedyś to myślenie geograficzne przełoży się na tworzenie procesów w firmie. Dziś oni nie są w stanie tego sami zobaczyć, przewidzieć, że nauczyciele kształtują w nich umiejętności umysłowe, które wydobędą się z nich kiedyś jako bardzo cenne, ale nie w bezpośredni sposób – skonkludował Kociankowski.

 

Szkoła średnia to wyjątkowy moment na edukacyjnej drodze każdego ucznia. To moment, w którym podejmuje decyzje, które zaważą na jego przyszłym życiu.[…]

 

 

Transmisja online z konferencji jest dostępna na kanale YouTube   –   TUTAJ

 

 

Cały artykuł „Uczeń w szkole średniej – rzeczywistość a oczekiwania”    –    TUTAJ

 

 

Źródło:www.edunews.plZostaw odpowiedź