Dziś przed południem ZSP Nr 19 im. Karola Wojtyły w Łodzi był gospodarzem już III Wojewódzkiej Konferencji „Innowacje w edukacji – Nowoczesna szkoła dla nowoczesnego ucznia”. Jej współorganizatorami były: Kuratorium Oświaty w Łodzi oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne a patronat honorowy objęli: Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska oraz Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień. W pięknej auli szkoły-gospodarza zgromadziło się kilkuset przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz dyrektorów i nauczycieli z województwa łódzkiego.

 

 1a

 

W imieniu organizatorów powitali uczestników konferencji: Teresa Łęcka – dyrektor ZSP Nr 19 w Łodzi, a po niej  Beata Ostrowska – wiceprezes Zarządu Głównego PTI oraz Piotr Patora – st. wizytator Łódzkiego Kuratorium Oświaty.

 

 2

 B. Ostrowska, P. Patora

 

Konferencję zainaugurował Łódzki Kurator Oświaty dr Jan Kamiński, który powiedział między innymi: „Cieszę się, że gościmy tu państwa, kreatywnych, innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy stosujecie technologię informacyjną w swej pracy, bądź macie zamiar w najbliższym czasie ją wdrożyć. Niezmiernie cieszy fakt wykorzystywania tej technologii przez nauczycieli wszystkich przedmiotów, na wszystkich szczeblach edukacyjnych.”

 

3

Dr Jan Kamiński, Łódzki Kurator Oświaty

 

 

Pierwszą częścią konferencji była sesja plenarna, w ramach której wygłoszone zostały cztery referaty:

 

 4

„Cyberprzestępczość” – podkomisarz Tomasz Pawlicki z Laboratorium Kryminalistycznego KWP w Łodzi.

 

 5

ECDL w projektach edukacyjnych i Krajowych Ramach Kwalifikacji” – Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL z PTI.   

 

 6

„Wiele technologii jeden skuteczny program – HP dla edukacji” – Sebastian Kluczyk, Koordynator Projektu Hewlett-Packard dla Edukacji.

 

 7

„Cyfrowa Szkoła w Praktyce” –  Cezary Rodziewicz, przedstawiciel firmy Transfer Learning Solutions.

 

 

Po przerwie prace konferencji potoczyły się w dwu równoległych nurtach:

 

A. Druga sesja plenarna dla dyrektorów szkół i przedstawicieli organów prowadzących oraz zainteresowanych nauczycieli. Złożyły się na nią następujące wystąpienia:

  1. Innowacyjne zajęcia i ich efekty w cyfrowej szkole – wrzesiński projekt Mobilny nauczyciel – mobilny uczeń – Dariusz Andrzejewski, członek Rady do Spraw Informatyzacji Edukacji MEN
  2. Budowa społeczeństwa informacyjnego w Województwie Łódzkim – Paweł Nowak – Naczelnik Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi
  3. Microsoft Office 365 rozwiązanie dla instytucji edukacyjnych – Sylwia Ptaszek-Pydyn, Microsoft Sp. z o.o.
  4. Seminarium dla egzaminatorów ECDL – Nowy ECDL w pytaniach i odpowiedziach – Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL, Polskie Towarzystwo Informatyczne

 

 

B. Panel warsztatowy dla nauczycieli. Oto kilka przykładów tych zajęć:

 

 w1

 

 Warsztat 1: Rozwiązania chmurowe dla szkoły wraz z polityką bezpieczeństwa – Mirosław Panek, Novo Technologies S.A.

 

 

 w2a

 

Warsztat 2. Maksimum Maksimum korzyści minimum kosztów – zakupy technologii Hewlett-Packard dla Edukacji  Sebastian Kluczyk  Koordynator Projektu Hewlett-Packard dla Edukacji.

 

 

 w3a

 

Warsztat 3. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w nauczaniu początkowym  – Agnieszka Kaczan-Stefańska, Synapia.

 

 

w4

 

Warsztat 4. Wykorzystanie tablicy interaktywnej w przygotowaniu i realizacji zajęć dydaktycznych w przedmiotach humanistycznych  Agnieszka Kaczan-Stefańska, Synapia.

 

 

 k1

 

Warsztat 7. Jak uczyć programowania dobrze, szybko, przyjaźnie – lekcja informatyki z Youngcoder – Jacek Kallas, Youngcoder.

 

 

 k2a'

 

Warsztat 8.  Podręcznik internetowy MegaMatma.pl w nowoczesnej cyfrowej szkole, Dorota Gawrońska-Popa.

 

 

 

Konferencji towarzyszyła oferta firm, wspierających szkoły w stosowaniu innowacyjnych technologii w edukacji.

 

8a

 

8b

 

8c

 

8d

 

Tekst i zdjęcia: Włodzisław KuzitowiczKomentarze niedostępne