Działania profilaktyczne, których celem jest zapobieganie narkomanii, powinny być skierowane do wszystkich uczniów i wychowanków – takie są założenia nowego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej. W ciągu sześciu najbliższych miesięcy szkoły i placówki powinny dostosować program wychowawczy i program profilaktyki do przepisów, które weszły w życie 28 sierpnia 2015 r.

 

Rozporządzenie dotyczy zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. Od 1 września szkoły i placówki zobowiązane są do jego realizacji. Zwraca się także uwagę na podniesienie skuteczności działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii, w oparciu o przeprowadzoną diagnozę i szeroką współpracę środowiska szkolnego i pozaszkolnego.

 

 

Źródło: www.ore.edu.pl

 

 

Rozporządzeni MEN z 18 sierpnia 2015 r.w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii   TUTAJZostaw odpowiedź