Foto: www.google.pl

 

Nauczyciele Gimnazjum nr 1 w Nysie, które otrzymało tytuł „Szkoły Uczącej Się”

 

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej, w ramach programu „Szkoła Ucząca Się, proponuje radom pedagogicznym warsztaty na temat „Ocenianie kształtujące w pracy wychowawczej z uczniem”. Oto podstawowe na ten temat informacje:

 

Pokazujemy drogę, w jaki sposób można, wykorzystując cele, kryteria sukcesu i informacje zwrotne pomagać uczniom w planowaniu, realizacji i monitorowaniu zmiany zachowania. W czasie warsztatu uczestnicy pracują z opisem przypadku, wykorzystujemy specjalnie przygotowane filmy pokazujące przykładowe sposoby prowadzenia rozmów z uczniami, symulujemy rozmowy w gniazdach.

 

Uczestnicy będą wiedzieli, które elementy oceniania kształtującego można wykorzystać w pracy wychowawczej z indywidualnym uczniem. Dowiedzą się, jak pomóc uczniowi zaplanować jego cele i kryteria sukcesu oraz w praktyce sprawdzą, jak skutecznie przeprowadzać z uczniem rozmowy planujące zmiany oraz monitorujące jej przebieg. Zaplanują wykorzystanie tej metody w swojej praktyce wychowawczej. […]

 

Pełny tekst informacji  –  TUTAJ

 

Pełen opis szkolenia znajduje się  –  TUTAJ

 

Oferta jest – niestety – płatna. Opłaty za szkolenia w roku szkolnym 2016/2017:

 

           Wielkość szkoły:                                                Cena:

Szkoła, w której uczy się do 150 uczniów                        1450 zł

Szkoła, w której uczy się 151 – 300 uczniów                    2000 zł

Szkoła, w której uczy się powyżej 300 uczniów                2200 zł

 

 

 

Źródło: www.sus.ceo.org.plZostaw odpowiedź