Portal Samorządowy” zamieścił dziś (26 marca 2021r.) informację: „Rekordowy Erasmus+ z nowymi celami. Już można składać wnioski”. Oto jej obszerny fragment:

 

 

25 marca Komisja Europejska przyjęła pierwszy roczny program prac programu Erasmus+ na lata 2021 – 2027. Jego budżet w tym okresie ma wynieść 26,2 mld euro (w porównaniu do 14,7 mld euro w latach 2014 – 2020). Głównym założeniem Erasmusa jest realizowanie mobilności edukacyjnej, czyli możliwości odbywania zagranicznych studiów czy stażu. W kolejnej odsłonie pojawiły się jednak nowe cele. Jednym z nich jest przyspieszenie transformacji cyfrowej systemów kształcenia. […]

 

Oficjalne przyjęcie rocznego programu prac oznacza w praktyce to, że już można składać pierwsze wnioski w ramach nowego programu Erasmus+. Każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu może ubiegać się o finansowanie z pomocą Narodowych Agencji programu Erasmus+ mających siedzibę we wszystkich państwach członkowskich UE (w przypadku polski: erasmusplus.org.pl).

 

Z zadowoleniem przyjmuję uruchomienie nowego programu Erasmus+, który udowodnił, że jest jednym z największych osiągnięć Unii Europejskiej. Będzie on nadal oferował możliwości edukacji setkom tysięcy Europejczyków i beneficjentów z krajów stowarzyszonych. Zapewniając zmieniające życie doświadczenie mobilności i wspólnego zrozumienia między Europejczykami, program pomoże nam również zrealizować nasze ambicje dotyczące bardziej sprawiedliwej i zielonej Europy skomentował Margaritis Schinas, wiceprzewodniczący KE ds. europejskiego stylu życia. […]

 

Głównym celem Erasmusa pozostaje mobilność edukacyjna, na którą przeznaczone zostanie 70 proc. budżetu programu. Ma ona stworzyć możliwość odbywania okresów studiów za granicą ale także staży, praktyk czy wymiany pracowników we wszystkich dziedzinach kształcenia czy szkolenia. Mogą z niego korzystać uczniowie, studenci szkół wyższych oraz studenci kształcenia i szkolenia zawodowego, osoby dorosłe uczące się, osoby biorące udział w wymianach młodzieży, osoby pracujące z młodzieżą oraz trenerzy sportowi.

 

Oprócz mobilności Erasmus+ sfinansuje także projekty współpracy transgranicznej. Może to być na przykład współpraca pomiędzy instytucjami szkolnictwa wyższego, szkołami, kolegiami nauczycielskimi czy ośrodkami kształcenia dorosłych.

 

W latach 2021 – 2027 z programu Erasmus+ będzie można także uzyskać środki na przyspieszenie transformacji cyfrowej systemów kształcenia oraz szkolenia. Program ma zapewnić szkolenia w tym zakresie za pomocą takich platform jak eTwinning, School Education Gateway oraz Europejski Portal Młodzieżowy. Nauka online ma się także stać uzupełnieniem krótkoterminowej zagranicznej mobilności.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl

 

 

Więcej o tej edycji programu, a także możliwość złożenia wniosku o akredytację – TUTAJ

 

 

 

 Zostaw odpowiedź