Czy wiesz, że nawet małej szkolnej loterii fantowej nie wolno zorganizować bez zgody właściwego urzędu? Nie? To przeczytaj, co o tym napisał Michał Łyszczarz w miesięczniku „Dyrektor Szkoły”:

 

Małe loterie fantowe mogą być organizowane po ich zgłoszeniu właściwemu naczelnikowi urzędu celnego. Robi się to nie później niż na 30 dni przed dniem rozpoczęcia gry. […]

 

Ustawa z 19.11.2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540 ze zm.) – dalej u.g.h. – wymienia w art. 2 ust. 1 pkt 9 loterie fantowe, w których uczestniczy się przez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, co oznacza, że zorganizowanie loterii podlega reżimowi właśnie tej ustawy. […]

 

Co istotne z punktu widzenia dyrektora szkoły, urządzanie w czasie kiermaszu małych loterii fantowych lub gry w bingo fantowe nie wymaga:

 – uiszczania opłat, o których mowa w art. 68 i 69 u.g.h. (w tym opłat koncesyjnych),

 – uiszczania podatku od gier, gdyż urządzający w czasie kiermaszu grę w bingo czy loterię nie są podatnikami podatku od gier w rozumieniu art. 71 ust. 1 u.g.h.,

 – składania deklaracji podatkowych oraz rozliczenia wyniku finansowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 i 9 u.g.h.,

 – prowadzenia dokumentacji umożliwiającej rozliczenie wyniku finansowego i ewidencji podstaw opodatkowania i obliczania wysokości podatku od gier, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 2 i 4 u.g.h.

 

Źródło: www.oswiata.abc.com.pl

 

 

Cały artykuł Michała Łyszczarza „Kwesty, kiermasze, loterie – aspekty prawne” w miesięczniku „Dyrektor Szkoły” nr 2/2013

 Komentarze niedostępne