Dzisiaj (25 sierpnia 2023 r.) na „Portalu Samorządowym / Portal dla Edukacji” zamieszczono tekst Bogdana Bugdalskiego, zawierający informację o stanowisku mało znanego nauczycielskiego związku zawodowego w sprawie „Lex Czarnek 3.0”. Oto jego fragmenty:

 

 

Niezależni nauczyciele nie chcą lex Czarnek 3.0

 

[…]

 

>Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska mocno krytykuje nowelizację prawa, której celem ma być ochrona dzieci przed seksualizacją.

 

>W opinii związkowców faktycznym celem nowelizacji jest przejęcie kontroli nad wszelką działalnością organizacji pozarządowych w szkołach.

 

>Na nowelizacji stracą zwłaszcza dzieci z małych, wiejskich szkół, dla których oferta NGO to często jedyna możliwość poszerzania wiedzy.

 

Okazuje się, że przeciwni tej zmianie są nie tylko związkowcy ze Związku Nauczycielstwa Polskiego czy organizacji zrzeszonych w Forum Związków Zawodowych, ale również Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska. […] W jego opinii proponowana nowelizacja to kolejna próba narzucania odgórnych rozwiązań dla funkcjonowania szkół. […]

 

Zdaniem związkowców proponowany w ustawie definitywny zakaz prowadzenia wszelkich zajęć promujących zagadnienia “związane z seksualizacją dzieci”, w tym również – bez żadnych wyjątków – zajęć ukierunkowanych na ochronę przed nadużyciami seksualnymi, prowadzonych przez specjalistyczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne, wyklucza możliwość towarzyszenia przez szkołę młodzieży w przechodzeniu przez okres dojrzewania i wchodzenia w dorosłość, co jest jej rolą.[…]

 

W opinii zarządu NZZOP proponowana zmiana najmocniej uderzy w małe, wiejskie szkoły, dla których współpraca z organizacjami pozarządowymi to często jedyna możliwość poszerzania oferty edukacyjnej, zapewnienia uczniom bezpłatnych zajęć czy zorganizowania lokalnej uroczystości. […]

 

Przedstawiciele NZZOP zwracają również uwagę na nierówne traktowanie organizacji pozarządowych, przejawiające się w tym, że w myśl projektowanych przepisów do uzyskania opinii rady szkoły i rady rodziców nie będą zobligowane wszystkie organizacje. Projekt wspomina o fundacjach i stowarzyszeniach, pozostawiając poza zakresem regulacji organizacje religijne, w których nie raz i nie dwa dochodziło do nadużyć.

 

 

 

Cały tekst „Niezależni nauczyciele nie chcą lex Czarnek 3.0”  –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

 

 

 Zostaw odpowiedź