Źródło: www./k10.targeo.pl

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna mieści się w Warszawie na Muranowie – przy ul.Lewartowskiego 6. To ten budynek na planie trójkąta.

 

 

Portal ONET zamieścił dziś tekst Ewy Raczyńskiej „‚Matury nie powinny zostać unieważnione’. CKE czeka na decyzje prokuratury”. Oto jego fragmenty:

 

Złożyliśmy dwa zawiadomienia na policję – o ewentualnym wycieku tematu maturalnego z języka polskiego oraz arkuszy egzaminacyjnych z matematykimówi Artur Jeremin z CKE. – Jakie będą skutki zaistniałej sytuacji, trudno dziś powiedzieć, czekamy na działania odpowiednich służb. […]

Google Trends pokazywało, że dokładne zapytanie z arkusza maturalnego w poniedziałkowy poranek odnotowało dobry wynik, gdzie wcześniej miało wartość zerową. […]

 

Krzysztof Baszczyńskim wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego przyznaje, że ZNP nie analizowało kwestii wycieku matur pod kątem unieważnienia matur. – Niepokojąca jest bardziej rzecz, że wycieki się zdarzają, bo przecież taka sytuacja nie ma miejsca po raz pierwszy. Czy jednak jest jest to powód, żeby wyciągać daleko idące konsekwencje i karać wszystkich? Osobiście uważałbym to za zbyt daleko idące i krzywdzące decyzje, zwłaszcza, że w tym roku maturzyści w stresie i napięciu czekali na informacje, czy egzaminy w ogóle się odbędą.

 

Zdaniem Baszczyńskiego szczególnym zainteresowaniem odpowiednich służb powinna w ogóle zostać objęta kwestia, dlaczego i jakim cudem tematy i zadania maturalne mogły się dostać do szeroko rozumianej opinii publicznej.* […]

 

Na ewentualnym ujawnieniu tematu z języka polskiego jednak się nie skończyło. We wtorek pojawiły się domniemania, że mogło dojść do wycieku arkuszy maturalnych przed egzaminem dojrzałości z matematyki. Ponownie podejrzenia wzbudziły frazy wyszukiwane w internecie, które pokrywały się one z treścią pytań maturalnych. Ponadto na Twitterze pojawił się wpis skierowany do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w którym umieszczono zdjęcia odpowiedzi zadań z matury z matematyki z informacją, że absolwenci z Podlasia wyniki znali już o godz. 8. […]

 

Oficer Prasowy Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście nadkom. Robert Szumiata, potwierdza, że zawiadomienie o ewentualnym popełnieniu przestępstwa wpłynęły do komendy. – Sprawa została przekazana do prokuratury, czekamy na jej wytyczne co do podjęcia dalszych działań. Dziś nie wiadomo, czy temat i arkusze pojawiły się w przestrzeni publicznej w sposób nieprawny – komentuje.

 

 

Cały tekst artykułu ‚Matury nie powinny zostać unieważnione’. CKE czeka na decyzje prokuratury”   –   TUTAJ

 

 

Źródło: www.kobieta.onet.pl

 

*Podkreślenia i pogrubienia fragmentów przytoczonego tekstu – redakcja OE.Zostaw odpowiedź