Nasze, otwarte na dialog społeczny, ministerstwo edukacji opublikowało dziś na swej stronie internetowej poniższy komunikat:

 

Obecnie w MEN nie są prowadzone jakiekolwiek prace związane ze zmianą struktury szkół. Zgodnie z deklaracją minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej wszelkie tego rodzaju zmiany będą poprzedzone identyfikacją i analizą obecnej sytuacji oraz szerokimi konsultacjami społecznymi.

 

W styczniu upubliczniony zostanie harmonogram tych prac, w tym kalendarium zaplanowanych konsultacji społecznych dotyczących gimnazjów.

 

Już teraz – w odpowiedzi na pytania dochodzące do MEN – zapewniamy, że wszyscy zainteresowani, niezależnie od poglądów i opinii, zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w tej ogólnopolskiej dyskusji.

 

Departament Informacji i Promocji Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

 

*Tytuł zaczerpnięty z wiersza [fragment]:

 

Lecz zaklinam – niech żywi nie tracą nadziei

I przed narodem niosą oświaty kaganiec;

A kiedy trzeba – na śmierć idą po kolei,

Jak kamienie przez Boga rzucane na szaniec!…

 

J. Słowacki, Testament mójZostaw odpowiedź