baner-protestu

 

W dniu dzisiejszym, na konferencji prasowej prezes ZNP Sławomir Broniarz poinformował dziennikarzy o projektowanych pikietach ZNP, które odbędą się pod urzędami wojewódzkimi 10 października br.

 

Jednocześnie przedstawił 2 podstawowe postulaty zgłaszane przez Związek Nauczycielstwa Polskiego:

 

> ZNP oczekuje od minister Anny Zalewskiej wycofania projektowanych zmian w oświacie (2 projektów ustaw) i przystąpienia do rzeczywistej debaty o potrzebach polskiej edukacji poprzez określenie obszarów wymagających naprawy i wspólne, z wszystkim stronami, ustalenie kierunku zmian. Towarzyszyć temu powinno osiągnięcie porozumienia społecznego co do skali, zakresu i tempa wprowadzania niezbędnych poprawek.

> ZNP domaga się zwiększenia nakładów na edukację, w tym 10% wzrostu płac nauczycieli od 1.01.2017 r.

 

Prezes ZNP zaprezentował także fragmenty ustawy Prawo oświatowe, zwracając uwagę na zawarte w niej zagrożenie dalszą prywatyzacją oświaty. Pani Minister w swym projekcie ustawy Prawo oświatowe promuje szkoły prowadzone przez podmioty prywatne (fundacje, stowarzyszenia, spółki kapitałowe), nie gwarantuje rodzicom prawa posłania dziecka do szkoły prowadzonej przez podmiot publiczny, a co najgorsze – ustanawia nową zasadę, w myśl której jednostka samorządu terytorialnego nie musi prowadzić więcej niż jedną szkołę.

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

Więcej o pikietach  –  TUTAJ

 

W Łodzi protest odbędzie się od 13:30 do 15:30 pod Urzędem Wojewódzkim przy ul. Piotrkowskiej 104!

 

 

Także Polskie Towarzystwo Pedagogiczne przerwało swoje milczenie w sprawie reformy edukacji:

 

Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego w sprawie planowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmian w systemie oświaty przedłożone na IX Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym w Białymstoku   TUTAJ

 

 

Oto Stanowisko XI Kongresu Zarządzania Oświatą w sprawie zmian w polskiej oświacie i sposobu prowadzenia debaty publicznej nad nimi  –  TUTAJ

 

 

Już na początku września swoje, negatywne, stanowisko wobec planowanej przez PiS reformy ogłosiły wszystkie korporacje, zrzeszające różne szczeble i rodzaje polskich samorządów terytorialnych.

 

Więcej na ten temat  –  TUTAJ

 

 

Zobacz także:

Gazeta Wyborcza   – „Dzień szkolnego gniewu”  i „Dziurawa reforma MEN”

INTERIA – Fakty:    – „W poniedziałek protest ZNP przeciw reformie edukacji”

 

 Zostaw odpowiedź