Serwis Samorządowy PAP zamieścił na swej stronie informację, zatytułowaną „Niedziela w domu. Wycieczki szkolne od poniedziałku do piątku – informuje MEN”. Jest to relacja o interpelacji, jaką w tej sprawie wystosował 20 lutego 2014 r. do Ministra Edukacji Narodowej poseł na Sejm RP (PiS) z Bydgoszczy Tomasz Latos i odpowiedzi, jaką udzielił na nią 13 marca podczas 63 posiedzenie Sejmu wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski. Oto fragment tej interpelacji, jaki przytoczył ów portal:

 

„Nauczyciele za dodatkowe godziny pracy w dniu roboczym nie otrzymują żadnego wynagrodzenia, a wynagrodzenie za pracę w dni ustawowo wolne zależne są od zamożności gmin, przy czym górne wynagrodzenie wynosi 4 godziny świetlicowe (niżej płatne) nawet za opiekę podczas całodziennego wyjazdu z noclegiem.”

 

Źródło: www.samorzad.pap.pl

 

Sama interpelacja nie byłaby warta przywoływania, gdyby nie odpowiedź na nią. Oto jej fragmenty:

 

„Odnosząc się do organizacji wycieczek i imprez szkolnych należy podkreślić, iż nie ma potrzeby, obowiązku ani uzasadnienia dla rozszerzania okresu wykonywania zajęć na dni wolne od pracy (soboty, niedziele i święta). Dotyczy to zarówno nauczycieli, jak i uczniów. […] W świetle powyższego należy podkreślić iż co do zasady wycieczki oraz imprezy szkolne powinny odbywać się w dni, w których w szkole realizowane są zajęcia dydaktyczno wychowawcze.”

 

 

Tekst interpelacji – TUTAJ

Tekst odpowiedzi na interpelację – TUTAJ

 

 

 

 

 

 

 

 

 Komentarze niedostępne