Okazuje się, że nie tylko europosłanka Senyszyn z posłanką Kępą zderzają swe skrajnie różne poglądy na temat gender, ku uciesze publiczności zebranej w studiu Polsat News.  Także związki zawodowe działające w środowisku oświaty uznały ten temat za godny podjęcia i określenia się „w sprawie”.

 

Oto jakie stanowisko zajęła  Sekcja Krajowa  Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, a jakie władze Związku Nauczycielstwa Polskiego:

 

KOMUNIKAT z posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  w Zakopanem w dniach 9-10 stycznia 2014 r.

 

Rada Sekcji Krajowej w specjalnym stanowisku sprzeciwiła się wprowadzaniu do szkół i placówek oświatowych szkodliwych treści promujących ideologię gender. Sekcja Krajowa kontynuuje działania w sprawie zmiany statusu zawodowego nauczycieli wychowawców zatrudnionych w placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie Karty Nauczyciela przed 1 stycznia 2004 r.

 

Rada Sekcji Krajowej zaapelowała do rad pedagogicznych, by działając zgodnie z kompetencjami wynikającymi z ustawy o systemie oświaty nie wyrażały zgody na wprowadzanie w szkołach i placówkach oświatowych zajęć promujących ideologię gender.

 

Niedopuszczalne jest wykorzystywanie systemu oświaty w Polsce do szerzenia szkodliwych treści, zacierających różnice między kobietą i mężczyzną, wprowadzanych nawet na poziomie przedszkola. Zagrożenia te potwierdzają wyniki badań, przeprowadzonych m.in na Uniwersytecie Harvarda, które wykazały, że brak pewności tożsamości płciowej u dzieci poniżej 11 roku życia zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości w ich rozwoju seksualnym, psychicznym i fizycznym i może doprowadzić do nieusuwalnych obciążeń psychiki traumatycznymi zaburzeniami – czytamy w stanowisku Rady.

 

Rada Sekcji Krajowej przypomina, że w misję zawodu nauczyciela wpisany jest obowiązek zapewnienia uczniom i wychowankom bezpieczeństwa nie tylko w sferze fizycznej, ale także psychicznej i emocjonalnej. Rodzice powierzając nauczycielom swoje dzieci mają prawo oczekiwać, że treści przekazywane w szkole nie będą naruszały ich praw zagwarantowanych w Konstytucji RP. […]

 

Cały komunikat posiedzenia Rady Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”  TUTAJ    

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

Oświadczenie ZNP w sprawie edukacji równościowej

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego wyraża zdecydowany sprzeciw wobec aktów agresji wymierzonych w nauczycielki i nauczycieli realizujących edukację równościową (zwaną też edukacją równości płci lub edukacją genderową).

 

Pragniemy podkreślić, że ci nauczyciele i nauczycielki prowadzą zajęcia w oparciu o aktualne rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, w tym obowiązującą podstawę programową.

 

Upowszechnianie nieprawdziwych informacji dotyczących treści edukacyjnych programów równościowych oraz stosowanych na zajęciach z dziećmi i młodzieżą zabaw i ćwiczeń podważa zaufanie rodziców do instytucji szkoły oraz jej pracowników.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego protestuje przeciwko nieodpowiedzialnym wypowiedziom pseudoekspertów niemających wiedzy pedagogicznej i nieznających polskiego systemu edukacji. Szczególnie oburza nas fakt powoływania się na opinie przedstawicieli bliżej nieokreślonych środowisk akademickich z innych krajów, którzy nierzadko przenoszą do Polski własne fobie i obsesje wynikające z ich osobistych przekonań lub doświadczeń wyniesionych ze swoich krajów. […]

 

ZNP oświadcza, że udzieli wszechstronnej pomocy nauczycielkom i nauczycielom, którzy starając się wypełniać jak najlepiej swoją powinność, jaką jest wychowanie do równości i demokracji, stali się ofiarami „antygenderowej” nagonki.

 

Jednocześnie ZNP skierował listy do Minister Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Rzecznika Praw Dziecka z prośbą o zajęcie jednoznacznego stanowiska wobec aktów agresji wymierzonych w nauczycielki i nauczycieli realizujących edukację równościową.

 

Całość  oświadczenia ZNP z dn. 9 grudnia 2013 r. w sprawie edukacji równościowej  TUTAJ

 

Źródło: www.znp.edu.pl

 

 

 

 Komentarze niedostępne