JEDNO SPOTKANIE – DWA KOMUNIKATY

 

10 grudnia w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” odbyło się spotkanie minister edukacji Anny Zalewskiej z przedstawicielami oświatowych związków zawodowych. Głównym tematem była ocena pracy nauczycieli oraz potrzeba odbiurokratyzowania pracy szkoły.

 

Poniżej zamieszczamy fragmenty dwu informacji: „Ważne! Rozmowy w sprawie oceny pracy nauczycieli”, zamieszczonej na stronie ZG ZNP oraz „Komunikat z 10 grudnia 2018 r. Ocena i awans do kosza” – ze strony KSOiW NSZZ „Solidarność”:

 

 

 

Ważne! Rozmowy w sprawie oceny pracy nauczycieli

 

[…] Na dzisiejszym spotkaniu ZNP zgłosił postulaty dotyczące potrzeby modyfikacji pozostałych rozwiązań. Dotyczą one w szczególności wymagań podlegających ocenie (kryteria).

 

Ponadto rozważony zostanie podnoszony przez ZNP postulat w sprawie doprecyzowania art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela dotyczącego tzw. zajęć i czynności statutowych.

 

ZNP zgłosił również potrzebę nowelizacji Karty Nauczyciela w celu objęcia dodatkiem za wyróżniającą pracę nauczycieli na wszystkich stopniach awansu.

 

Nasze propozycje spotkały się z dużym zainteresowaniem ministra. Ustalono, że prace w tym zakresie zakończą się do 30 kwietnia 2019 roku – tak, aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 r.

 

Związek po raz kolejny przypomniał też o postulacie dotyczącym wzrostu nakładów na oświatę, w tym wzrostu wynagrodzeń nauczycieli.

 

 

Cały komunikat „Ważne! Rozmowy w sprawie oceny pracy nauczycieli”    –    TUTAJ

 

Źródło:znp.edu.pl

 

 

Dzień później – 11 grudnia, na stronie KSOiW NSZZ „Solidarność” także zamieszczono komunikat o tym spotkaniu:

 

 

 

Komunikat z 10 grudnia 2018 r. Ocena i awans do kosza.

 

[,,] Odrzucenie nowego systemu oceniania i związanego z nim systemu awansu proponowały przedstawicielki Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Agata Adamek i Monika Ćwiklińska. Dodajmy, że resort edukacji optował tylko za zmianami w tym zakresie, a inne związki zawodowe nie oponowały. „Solidarność” zwraca uwagę na to, że wprowadzane zmiany były negatywnie opiniowane przez nasz Związek. Reprezentantki Krajowej Sekcji przypomniały również, że oczekiwane przez „Solidarność” propozycje zmian były niejednokrotnie przedstawiane również na piśmie.

 

Przysłuchując się uważnie wypowiedziom, które tutaj padły, oraz znając głos środowiska, które reprezentuję, odnoszę wrażenie, że jesteśmy w sytuacji absurdalnej. Mamy zastanowić się nad tym, jak odbiurokratyzować szkołę, podczas gdy właśnie nowy system oceniania i powiązany z nim system awansu zawodowego są wskazywane przez nauczycieli i dyrektorów jako bardzo „papierotwórcze” powiedziała Agata Adamek, sekretarz KSOiW.

 

Dodała również, że zmiany związane z reformą powinny zacząć się od podniesienia nauczycielskich wynagrodzeń, aby przywrócić tej profesji godność.

 

Godnie zarabiający nauczyciel będzie człowiekiem wolnym i będzie w stanie tej wolności uczyć innych. Apeluję o odrobinę zaufania do nauczycieli. – skonkludowała Agata Adamek. – Dekalog, na którym oparta jest trwająca ponad dwa tysiące lat cywilizacja, składa się z około trzystu słów, a w tej komisji aktualnie próbuje się doprecyzowywać, czy zmieniać coś, co, jak widzimy, już urosło do monstrualnych rozmiarów – powiedziała na zakończenie.

 

Monika Ćwiklińska, członek Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”, stwierdziła natomiast, że najpierw należy znacząco podwyższyć wynagrodzenia pracowników oświaty, skorygować błędy w zapisach prawnych, a dopiero potem zająć się określaniem standardów w oświacie. Ocena pracy nauczyciela to temat, na którym MEN teraz bardzo się skupia, a nie powinien on być priorytetowy. […]

 

Minister Zalewska z niedowierzaniem przyjęła tę informację, nazywając takie praktyki patologią. […]

 

Prace Zespołu ds. statusu zawodowego mają zakończyć się do 30 kwietnia 2019 roku, tak aby zmiany weszły w życie z dniem 1 września 2019 roku. […]

 

 

Pełna wersja Komunikatu z 10 grudnia 2018 r. Ocena i awans do kosza    –    TUTAJ

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl/oswiata/Zostaw odpowiedź