Poniżej zamieszczamy dwa materiały, będące wyrazem stanowiska dwu nauczycielskich związków zawodowych w sprawie  założeń dotyczących zmian w polskiej oświacie, przedstawionych 27 czerwca na konferencji w Toruniu. Warto się z nimi zapoznać, aby samemu wyrobić sobie pogląd dla którego z nich system szkolny to przede wszystkim miejsca pracy ich członków, a który dostrzega w nim także jeden z najważniejszych obszarów  polityki społecznej państwa.

 

 

Stanowisko Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” ws. przedstawionych przez minister Annę Zalewską założeń dotyczących zmian w polskiej oświacie.

środa, 29 czerwca 2016

 

Zdaniem członków Prezydium Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” przedstawione przez minister edukacji narodowej Annę Zalewską na konferencji w Toruniu „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel – Dobra Zmiana” założenia zmian oświatowych budzą wielki niepokój i obawę o utratę miejsc pracy przez pracowników oświaty. Brak przedstawienia szczegółów proponowanych zmian pogłębia obawy środowiska o jakość polskiej edukacji.

 

Oczekujemy konkretnych informacji i zapisów dotyczących przede wszystkim podstawy programowej, wskazania źródeł finansowania proponowanych zmian i gwarancji utrzymania zatrudnienia.

 

Nie wierzymy, że deklarowana przez minister Zalewską likwidacja gimnazjów przez wygaszanie nie spowoduje utraty miejsc pracy.

 

Nasz sprzeciw budzi w dalszym ciągu brak konkretnych informacji dotyczących regulacji wynagrodzeń w oświacie.

 

w imieniu Prezydium KSOiW NSZZ „Solidarność”:

Danuta Utrata

Zbigniew Świerczek

 

Źródło: www.solidarnosc.org.pl

 

 

 

Reforma oświaty Anny Zalewskiej

Komentarz prezesa ZNP

29 czerwca 2016

 

Nie wyrażamy zgody na niszczenie dorobku polskiej szkoły, nauczycieli i uczniów oraz na demontaż systemu oświaty! Reforma ogłoszona przez minister edukacji w Toruniu wywoła ogromny chaos!

Chcemy spokojnie pracować, nie chcemy rewolucji – skandowaliśmy w poniedziałek w Toruniu podczas pikiety ZNP przed gmachem CKK Jordanki. W tym samym czasie minister edukacji ogłaszała zmiany. Zastanawiam się tylko, po co ta zmiana?

 

GIMNAZJA

Likwidacja gimnazjów nie rozwiąże istniejących problemów, ale stanie się źródłem kolejnych. Gimnazja trzeba wspierać m.in. poprzez zatrudnienie psychologów, pedagogów, tworzenie mniej licznych klas.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają badania dotyczące przemocy w szkołach, z których wynika, że do przemocy częściej dochodzi w szkołach podstawowych.

Za likwidacją gimnazjów nie przemawiają wyniki gimnazjalistów. Wg międzynarodowego badania PISA 2012 nastąpiła znacząca poprawa wyników polskich gimnazjalistów we wszystkich trzech obszarach objętych badaniem, dzięki czemu Polska jest w czołówce krajów Unii Europejskiej!

 

ZWOLNIENIA

Ta decyzja spowoduje zwolnienia. Mamy ponad 7,5 tysiąca gimnazjów, nie wszyscy pracownicy tych szkół znajdą zatrudnienie w innych placówkach.

Nie wierzymy w zapewnienia minister edukacji, że nikt nie straci pracy. O etatach dla nauczycieli decyduje samorząd, a nie ministerstwo! Z ekonomicznego punktu widzenia taniej będzie przydzielić dwie, trzy dodatkowe godziny np. biologii nauczycielowi szkoły podstawowej niż zatrudnić nowego biologa. Tym bardziej, że coraz częściej nauczyciele pracują dziś w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. na pół czy ¾ etatu.

 

Miesiąc temu szefowa MEN zapewniała nas: „Nieprawdą jest, że w związku z tą reformą zostanie ktokolwiek zwolniony”. Dziś wiemy, że podwyższenie wieku obowiązku szkolnego spowodowało zwolnienia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej na niespotykaną dotąd skalę.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

Zapowiedź skrócenia o rok okresu kształcenia ogólnego (z dziewięciu do ośmiu lat) negatywnie odbije się na jakości kształcenia. Kraje, które mogą się pochwalić najlepszymi osiągnięciami edukacyjnymi, wydłużają okres kształcenia ogólnego. Tymczasem my go dziś skracamy! Wbrew badaniom!

 

W dalszej części tego dokumentu są jeszcze akapity, zatytułowane: CHAOS, KOSZTY, BUDYNKI. Tekst kończy się wezwaniem do członków:

 

Koleżanki, Koledzy!

Nie zgadzamy się na nieprzemyślane reformy! Szczegółowo analizujemy (dostępne na chwilę obecną) propozycje ministerstwa edukacji. W środę, 29 czerwca zbierają się w Zarządzie Głównym ZNP: Komisja Pedagogiczna oraz Komisja Socjalna i Ochrony Pracy. Natomiast w piątek, 8 lipca odbędzie się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium ZG ZNP z Prezesami Okręgów ZNP oraz spotkanie z przedstawicielami organizacji pozarządowych.

 

Razem będziemy bronić polskiej szkoły przed chaosem!

 

 

Cały tekst: Reforma oświaty Anny Zalewskiej. Komentarz prezesa ZNP  –  TUTAJ

 

 

Źródło:www.znp.edu.pl

 

 

Komentarz redakcyjny:

Oba związki zawodowe zrzeszają nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkół i innych placówek oświatowych, jednak ich statuty w różny sposób określają cele działania każdego z tych związków. Zachęcam do porównania fragmentów obu tych dokumentów i wyciągnięcia wniosku który z nich działa bardziej jako klasyczny trade union, którego celem jest obrona interesów społeczno-ekonomicznych jego członków, a który stawia sobie także cele szersze, ogólnospołeczne. [WK]

 

 

Cele NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”  – fragment Statutu

 

Cele Związku Nauczycielstwa Polskiego  –  fragment StatutuZostaw odpowiedź