Dziś w Łodzi odbyła się pikieta protestacyjna, zorganizowana – podobnie jak w pozostałych miastach wojewódzkich i w Koszalinie – przez  ZNP pod Urzędami Wojewódzkimi. Na demonstracjach tych nie tylko członkowie tego związku zawodowego mogli zamanifestować swój sprzeciw wobec przygotowywanej przez rząd PiS reformy, w ocenie nie tylko organizatorów, rujnującej polski system edukacyjny, przygotowywanej w pośpiechu i bez prawdziwych konsultacji ze środowiskami nauczycieli, uczonych-pedagogów i samorządowców.

 

Oto fotorelacja z tego wydarzenia:

 

1

Protestujący zgromadzili się w tradycyjnym dla takich akcji miejscu – w Pasażu Schillera i przylegającym do niego fragmencie ulicy Piotrkowskiej.

 

 

2

Wydaje się, że było tam sporo ponad 2 tys. osób.

 

 

3

Wiec prowadzili liderzy łódzkiego ZNP: Marek Ćwiek – prezes Zarządu Okręgu i Ewa Ziółkowska – wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego.

 

 

4

Wielu uczestników pikiety przyszło na ten protest z transparentami.

 

 

5

Jednym z zabierających głos w pierwszej fazie pikiety był Krzysztof Baszczyński – wiceprezes Zarządu Głównego ZNP i  wiceprezes Zarządu Okręgu Łódzkiego. (Zdjęcie zrobione już po wystąpieniu)

 

 

6

Ważnym głosem przeciw reformie, a zwłaszcza przeciw likwidacji gimnazjów, było wystąpienie Bogdana Olejniczaka – dyrektora (od utworzenia tej szkoły) Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Króla Bolesława Chrobrego w Łodzi.(Zdjęcie zrobione już po wystąpieniu)

 

 

7

Głos zabrali także, wspierając nauczycieli w ich proteście, obecni na wiecu posłowie: posłanka „Nowoczesnej” Katarzyna Lubnauer i poseł PO Artur Dunin.

 

 

8

Do krytyki przygotowywanej reformy dołączyła się także Małgorzata Niewiadomska-Cudak  – wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi (SLD)

 

 

10

O wielkich nakładach, jakie poniosły samorządy w zapewnienie właściwej bazy dla funkcjonującego systemu szkolnego i niepoliczalnych, jak dotąd, kosztów tej rujnującej obecny system szkolny reformy mówił Dariusz Klimczak – wicemarszałek Województwa Łodzkiego.

 

 

 

10a

Wystąpienia mówców były co chwila przerywane aprobującymi ich treść okrzykami, gwizdami i głosami trąbek kibicowskich, a wszystkie wypowiedzi krytyczne, adresowane do minister Zalewskiej, kwitowano pokazywaniem czerwonych kartek.

 

 

 

11

 

Prowadzący wiec odczytali tekst petycji, która przez delegację władz OŁ ZNP – w imieniu zebranych – zostanie złożona na ręce Wojewody Łódzkiego Zbigniewa Rau, z prośbą o przekazanie jej pani premier Beacie Szydło:

 

Żądamy wstrzymania szkodliwej reformy systemu edukacji!

 

Zmiany w edukacji przedstawione 16 września 2016 r. przez minister edukacji Annę Zalewską w projektach aktów prawnych to cofnięcie się w czasie do roku 1999 i powrót do systemu zupełnie nieodpowiadającego współczesnemu rozwojowi cywilizacyjnemu.

 

My, jako pracownicy oświaty i rodzice, którym leży na sercu dobro dzieci, nie możemy wyrazić na to zgody! Połączeni wspólną troską o tworzenie jak najlepszych standardów programowych i organizacyjnych dla dobrej edukacji młodego pokolenia Polaków, opowiadamy się za racjonalnym i odpowiedzialnym doskonaleniem systemu oświaty. […]

 

 

Pełna treść Petycji…  – TUTAJ

 

12

Delegacja protestujących, w drodze do Wojewody. Od lewej: M. Ćwiek. K. Baszczyński, E. Ziółkowska.

 

 

 

Tekst i zdjęcia

Włodzisław Kuzitowicz

 

 

Informację o pikiecie zamieściła w programie informacyjnym <WYDARZENIA>  TV TOYA

 

 

UWAGA!

Przy tej okazji zamieszczamy tekst „Stanowiska uczestników lokalnej debaty przeprowadzonej 29 września 2016 roku w Łodzi w sprawie planowanej reformy edukacji”. Oto początek tego dokumentu:

 

Uczestnicy   przeprowadzonej   w   Łodzi   debaty   poświęconej   planowanym   przez   rząd   RP   zmianom w   systemie   polskiej   edukacji,   potwierdzają   brak   szerokiej   i   powszechnej   dyskusji   społecznej   nad zamiarami   ministerstwa   edukacji.   Niewystarczające   są   konsultacje   ze   środowiskiem   oświatowym, które   bezpośrednio   zostanie   dotknięte   przygotowywaną   reformą,   brakuje   rzeczowej   dyskusji z samorządami, które będą wdrażać zmiany i poniosą wszelkie związane z nimi koszty, nie mówiąc o uczniach i rodzicach. Dobitnym tego potwierdzeniem jest nieobecność na debacie przedstawiciela Pani minister, pomimo zaproszenia wystosowanego przed miesiącem bezpośrednio na Jej ręce.

 

Wyrażamy   zdecydowany   sprzeciw,   co   do   trybu   wprowadzania   czekających   nas   zmian,   który wymierzony jest w samorządność i decyzyjność jednostek samorządu terytorialnego i nie uwzględnia poważnych następstw organizacyjnych, finansowych i społecznych.

 

Negatywnie   oceniamy   zamiar   likwidacji   gimnazjów.[…] 

 

 

Oto link do pełnego tekstu „Stanowiska uczestników lokalnej debaty…Zostaw odpowiedź