Przed kilkoma dniami (9 lutego) MEN opublikowało na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, skierowany do konsultacji. Oto co o najważniejszych jego regulacjach napisano na stronie „Portal Oświatowy” (fragment):

 

[…] Znaczącą zmianę stanowi ograniczenie uprawnień nauczycieli, którzy ukończyli jedynie studia I stopnia. Nauczyciele z tej grupy będą mieli kwalifikacje do nauczania jedynie w przedszkolach i szkołach podstawowych. Aby zdobyć kwalifikacje do nauczania w pozostałych typach szkół i placówek, nauczyciel będzie musiał ukończyć studia II stopnia bądź jednolite studia magisterskie. Wymóg ten obejmie również nauczycieli języków obcych, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i wychowawców w świetlicach szkolnych oraz internatach. Pominięto natomiast nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych oraz praktycznej nauki zawodu.

 

Dotychczas studia I stopnia były wystarczające do nauczania w gimnazjach i zasadniczych szkołach zawodowych, zaś zakłady kształcenia nauczycieli – w szkołach i placówkach specjalnych, szkolnych schroniskach młodzieżowych (wychowawcy), młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, zakładach poprawczych (w tym także przeznaczonych dla nieletnich niepełnosprawnością intelektualną) oraz schroniskach dla nieletnich. […]

 

Cały artykuł „Zaostrzenie wymogów kwalifikacyjnych dla nauczycieli – MEN publikuje projekt nowego rozporządzenia”  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.portaloswiatowy.pl

 

 

Oto linki do tekstów źródłowych:

 

Projekt rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

 

Uzasadnienie

 

 

Dla porównania – tekst dotychczas obowiązującego  „Rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009 r.(tekst jednolity – stan na dzień 6 sierpnia 21015 r.) w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli”  –  TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź