Oto fragment artykułu Roberta Sowińskiego „Edukacja zamiast szkoły – inicjatywa łódzkiej „Rozwijalni”, z którego dowiadujemy się o kolejnej – alternatywnej dla oficjalnego systemu szkolnego – ofercie, z jaką zamierzają wystąpić inicjatorki projektu – Katarzyna Witek, Agnieszka Chojnacka-Gawińska, Julia Plaskota – z łódzkiej fundacji Pracownia Edukacyjna „Rozwijalnia”:

 

Trio ROZWIJALNI

Foto: www.facebook.com/FundacjaROZWIJALNIA

 

K. Witek, A. Chojnacka-Gawińska, J. Plaskota

 

[…] Z grupą takich rodziców miałem okazję się spotkać 1 sierpnia na terenie Ośrodka Działań Ekologicznych Żródła w Łodzi , który użyczył swych gościnnych progów Pracowni Edukacyjnej Rozwijalnia. Jest to, jak sami o sobie piszą: „Przestrzeń dla dzieci, w której mogą uczyć się, bawić i w naturalny sposób rozwijać, w atmosferze wzajemnego szacunku i podmiotowości.” Rozwijalnia, to innowacyjny pomysł na edukację pozasystemową dla tych dzieci, których rodzice zdecydowali się na edukację domową, prowadzoną jednak pod nadzorem doświadczonych pedagogów i specjalistów różnych dziedzin, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju społecznego, intelektualnego i emocjonalnego. Alter Edukacja również jest w gronie partnerów tego projektu, mając nadzieję na długoletnią współpracę.

 

Pośród wielu celów edukacyjnych, jakie stawiają sobie w Rozwijalni, znajdują się te, które według mnie są niezbędnymi kompetencjami uczniów XXI wieku, a więc współpraca, empatia, motywacja wewnętrzna, spójność wewnętrzna, szacunek do siebie i innych, samoodpowiedzialność, inteligencja emocjonalna, inteligencja finansowa, krytyczne myślenie.

 

[…]  Nie będzie się również pomijać potrzeb społecznych i indywidualnych, gdyż praca w niedużym zespole pozwoli rozwijać umiejętnosci współpracy oraz dostrzec potrzeby każdego z osobna i skupić się na jego mocnych i słabych stronach. Obecność terapetów, psychologów czy coachów daje też gwarancję rodzicom, że obecność ich dzieci w „Rozwijalni” to nie tylko nauka i realizowanie obowiązującej w naszym kraju podstawy programowej, ale współpraca z domem rodzinnym i szeroka oferta pomocy w mierzeniu się z problemami wychowawczymi jakie możemy napotkać u naszych najmłodszych.  Muszę powiedzieć, że ten model edukacji ma ogromne szanse na powielenie w innych miastach i mam nadzieję, że z czasem Pracownia Edukacyjna Rozwijalnia będzie miała wielu partnerów w kraju i poza granicami Polski.[…]

 

 

Robert Sowiński

 

Cały artykuł  –  TUTAJ

 

Źródło: www.alteredukacja.pl

 

 

„Obserwatorium Edukacji” będzie śledziło dalsze losy tej inicjatywy i we wrześniu poinformuje, czy ta forma realizacji obowiązku szkolnego przeszła z fazy projektu w stadium jego realizacji.Zostaw odpowiedź