Foto: www.pl.wikipedia.org

 

Sala Posiedzeń Parlamentu UE w Strasburgu

 

Twój głos, to co prawda mała kropla, ale wraz z milionami innych przemyślanie oddanych w niedzielnych wyborach sprawi, że zamienią się one w wielką rzekę mądrej obywatelskiej decyzji o tym, kto będzie reprezentował nasz kraj na tej sali.

 

Dla przypomnienia – kilka informacji o tym, czym dla jakości edukacji polskich dzieci było, jest i powinno nadal być nasze racjonalne członkostwo w Unii Europejskiej:

 

UE wspiera państwa członkowskie w zapewnianiu obywatelom kształcenia i szkolenia na jak najwyższym poziomie. Unia propaguje również wielojęzyczność w Europie: pomaga w nauczaniu i uczeniu się języków obcych, zachęca uczniów, studentów, stażystów, nauczycieli i młodzież do mobilności, ułatwia wymianę informacji i doświadczeń.

 

 

Prawodawstwo UE w skrócie – kształcenie, szkolenie i młodzież

 

Unia daje krajom UE platformę do wymiany najlepszych praktyk i uczenia się od siebie nawzajem. Dzięki temu można:

-wprowadzać w życie koncepcje uczenia się przez całe życie i mobilności

-poprawiać jakość i skuteczność kształcenia i szkolenia

-propagować równość, spójność społeczną i aktywność obywatelską

-zwiększać kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość.

 

Aby osiągnąć swoje cele w dziedzinie kształcenia i szkolenia, UE wdraża różnego rodzaju strategie w następujących sektorach:

placówki wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem

szkoły

kształcenie i szkolenie zawodowe

szkolnictwo wyższe

kształcenie dorosłych.

 

 

Więcej: Kształcenie, szkolenie i młodzież    –    TUTAJ

 

 

Źródło: www.europa.euZostaw odpowiedź