Przed dwoma dniami na adres redakcji OE przyszła informacja, którą w całości przekazujemy naszym Czytelniczkom i Czytelnikom:

 

 

Dzień dobry,

 

w załączniku przesyłam informację dotyczącą ruchu służbowego w szkołach i placówkach oświatowych w województwie łódzkim:

 

 

 

Od 1 września br. w województwie łódzkim pracę straciło 454 nauczycieli, a 833 nie wróciło po wakacjach do zawodu (dane z 73% oddziałów ZNP). Część z nich odeszła na emeryturę lub świadczenie kompensacyjne, a pozostali korzystają z urlopu na poratowanie zdrowia. Jest to blisko 50% więcej odejść z zawodu niż w zeszłym roku. W szkołach jest też 181 wakatów. Pracę straci również 87 pracowników administracji i obsługi, którzy w obecnym czasie zwiększonego rygoru sanitarnego są bardzo potrzebni w szkole.

 

Sytuacja kadrowa w szkołach i placówkach oświatowych robi się coraz gorsza. Przyczyn tego jest wiele. Najważniejsze z nich to:

 

-niskie zarobki nauczycieli,

 

-złe warunki pracy i ochrony zdrowia, widoczne zwłaszcza w dobie pandemii koronawirusa,

 

-brak autonomii n-li i biurokracja szkolna,

 

-dyletanctwo, bylejakość, autokratyzm i upolitycznienie obecnej władzy oświatowej,

 

-skandaliczny sposób potraktowana przez rząd nauczycieli strajkujących w kwietniu 2019 r. i zła atmosfera w szkołach po strajku,

 

-podważanie autorytetu nauczycieli przez rządowe media, brak społecznego szacunku,

 

-coraz bardziej roszczeniowi rodzice zaburzający proces dydaktyczno-wychowawczy w szkole,

 

-program studiów, który nie przygotowuje odpowiednio do wykonywania zawodu

 

 

Pozdrawiam

 

Marek Ćwiek

Prezes Okręgu Łódzkiego ZNP

 

 

Dziękujemy Koledze Prezesowi za ten materiał źródłowy. Jednocześnie, aby zaprezentowaną powyżej sytuację kadrową w szkołach województwa łódzkiego, ukazać jako egzemplifikację tego zjawiska występującego w szerszej skali, odsyłamy do lektury dwu publikacji:

 

 

Portal „mama:Du” – 13 września – W 2020 roku rekord nauczycieli odchodzących z pracy? „Nastroje w szkołach są fatalne”:

 

Niedługo nie będzie miał kto uczyć. Choć MEN podaje, że odsetek zamkniętych szkół w skali ogólnopolskiej jest znikomy, to możliwość zakażenia koronawirusem zniechęca nauczycieli do kontynuowania pracy. Liczba belfrów, którzy przeszli na emeryturę drastycznie wzrosła. Konieczne będą roszady w kadrach, a w związku z tym ciężko będzie uniknąć sytuacji, gdy przez jednego nauczyciela zamyka się 5 różnych szkół. […]

 

Lęk nauczycieli o zakażenie COVID-19 sprawia, że rezygnują oni z kontynuowania pracy. W Małopolsce z nauczania zrezygnowało niemal tysiąc dydaktyków, czyli dwa razy więcej niż w ubiegłym roku. Jak podaje „Gazeta Wyborcza” na tzw. „kompensówki”, czyli wcześniejszą emeryturę przeszło 101 osób, a na emeryturę właściwą 404 osoby. Ale to nie wszystko, bo ze szkół odchodzą także pracownicy obsługi. W tym roku ubyło już 216 osób. […]

 

Przybyło też belfrów, którzy wzięli roczny płatny urlop dla poratowania zdrowia – 441 osób. Kryzys w związku z odchodzeniem nauczycieli od zawodu zaczął się już wcześniej. Brak prestiżu i niskie zarobki zaowocowały strajkiem włoskim w 2019 roku. Wówczas z ok. 9 tys. nauczycieli na świadczeniu przedemerytalnym, zrobiło się 14 tys. […]

 

 

 

Cały artykuł  „W 2020 roku rekord nauczycieli odchodzących z pracy? „Nastroje w szkołach są fatalne””  –  TUTAJ

 

 

Źródło: www.mamadu.pl

 

 

 

 

Portal FVN24 – 14 września – Brakuje nauczycieli. „Około pięciu tysięcy odeszło we wrześniu”:

 

Tylko w Małopolsce do pracy po wakacjach nie wróciło ponad tysiąc nauczycieli – wynika z danych Związku Nauczycielstwa Polskiego. Na Mazowszu jest 1008 ofert pracy w szkołach. Niepełne jeszcze dane ZNP już pokazują skalę problemu. – Około pięciu tysięcy nauczycieli odeszło ze szkoły we wrześniu, przechodząc na emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub urlop dla poratowania zdrowiamówi Magdalena Kaszulanis, rzeczniczka ZNP.

 

Związek Nauczycielstwa Polskiego co roku we wrześniu zbiera dane o tym, ilu nauczycieli wybrało się na emerytury, skorzystało z tak zwanych świadczeń kompensacyjnych (to forma wcześniejszej emerytury) lub zwolnienia lekarskiego i urlopu dla poratowania zdrowia. Z zebranych danych – na razie cząstkowych – wynika, że takich nauczycieli jest wyraźnie więcej niż w poprzednich latach.

 

Na razie ZNP ma niepełne dane z pięciu województw: pomorskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Wynika z nich, że około pięciu tysięcy nauczycieli odeszło ze szkoły we wrześniu, przechodząc na emeryturę, świadczenie kompensacyjne lub urlop dla poratowania zdrowia wylicza Kaszulanis. 

 

Na przykład w Wielkopolsce (to dane z 80 procent oddziałów ZNP, bez Poznania) na emerytury wybrało się 393 nauczycieli (rok temu 208), ze świadczeń kompensacyjnych skorzystało 166 osób (73 w 2019 roku), zaś z urlopu dla poratowania zdrowia – 701 osób (425 przed rokiem). […]

 

Czego boją się nauczyciele?

 

Zdaniem Sławomira Broniarza, prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego, to, że nauczyciele nie wracają do pracy, to też „negatywna ocena tego, co dzieje się w oświacie, ogromne obawy o zdrowie własne i bliskich”.

 

Jego ocena jest zbieżna z wynikami badań przeprowadzonymi tuż przed rozpoczęciem roku przez fundację Ja, Nauczyciel, która badała, czego obawiają się nauczyciele wobec epidemii.

 

Bardzo boję się powrotu do szkoły i potraktowania nas jak mięsa armatniego – bez masek, bez większych wymagań wobec setek uczniów”; „Boję się tego, że mogę przynieść chorobę do domu i zarazić moje małe dzieci i starszych rodziców”; „Mam syna przyjmującego leki obniżające odporność. Jeśli ktoś z nas zachoruje, on będzie w najgorszej sytuacji” – odpowiadali w ankietach nauczyciele i nauczycielki. I to nie były osamotnione głosy. Lęk o zdrowie własne i osób najbliższych: rodziców, dziadków, osób w podeszłym wieku, dzieci, współmałżonków, u których występują choroby współistniejące, deklarowało ponad 66 proc. badanych. To najczęściej zgłaszana obawa – wynika z raportu, który opisaliśmy w tvn24.pl. […]

 

Cały artykuł „Brakuje nauczycieli. ‚Około pięciu tysięcy odeszło we wrześniu’” – TUTAJ

 

 

Źródło: www.tvn24.pl

 Zostaw odpowiedź