Foto – screen z relacji filmowej [www.youtube.com/watch?v=dzTBEuHoxaY]

 

Wystąpienie Marka Pleśniara – dyrektora Biura OSKKO – podczas wczorajszego posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży

 

 

 

Oto obszerne fragmenty  zamieszczonego dzisiaj (17 sierpnia 2023 r.) na „Portalu Samorządowym – Portalu dla Edukacji” materiału, informującego – wg stanu na godz. 14:50 – o sejmowych losach obywatelskiego projektu zmian w prawie oświatowych, zwanego „Lex Czarnek 3.0”. Podkreślenia i pogrubienia czcionek – redakcja OE:

 

 

Poprawki do obywatelskiego projektu o nowelizacji Prawa oświatowego trafiły do kosza

 

 

W czwartek w Sejmie Komisja Edukacji i Nauki* odrzuciła większość poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy Prawo oświatowe.

W sumie zgłoszono pięć poprawek, z czego jedna została przyjęta. Ustawa trafi teraz pod głosowanie.

 

Cztery poprawki zgłoszone przez Lewicę miały na celu m.in. zdefiniowanie pojęcia seksualizacji w ustawie oraz zrównanie praw i obowiązków Kościołów lub innych związków wyznaniowych, stowarzyszeń i organizacji, które mają zamiar podjąć działalność edukacyjną w szkołach.

 

Przyjęta została poprawka, której wnioskodawcą był Komitet Inicjatywy Ustawodawczej. Rozszerza ona przepisy ustawy mówiące o obowiązkach podmiotów zamierzających podjąć działalność w szkole lub placówce o przedszkola prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego. […]

 

Projekt ustawy poparła marszałek Sejmu Elżbieta Witek, która 24 marca zorganizowała w Sejmie spotkanie pod hasłem „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” z ponad 70 organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą dzieciom i rodzicom.

 

 

Źródło: www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/

 

 

*Podano  niepełną nazwę tej komisji. Powinno być Komisja Nauki, Edukacji i Młodzieży

 

 

x          x          x

 

Na stronie ngo.pl – Portalu organizacji pozarządowychPUBLICYSTYKA –  zamieszczono wczoraj informację o najnowszej inicjatywie ngo-sów w proteście przeciw tej kolejnej próbie niedopuszczenia ich do szkół:

 

 

Projekt zakłada, że przed każdymi zajęciami rodzice będą musieli być poinformowani o programie zajęć oraz wyrazić zgodę na uczestnictwo w nich swoich dzieci. Takie rozwiązanie funkcjonuje już obecnie i nie ma potrzeby zaostrzania prawa w tym zakresie. Jego konsekwencją będzie jedynie wzrost szkolnej biurokracji oraz ograniczenie dzieciom i młodzieży dostępu do zajęć prowadzonych przez organizacje. Pragniemy przypomnieć, że szkoły otrzymują od organizacji pomoc m.in. w zakresie wsparcia zdrowia psychicznego uczniów i uczennic oraz kadry nauczycielskiej, wprowadzania nowych metod nauczania czy doskonalenia nauczycieli w korzystaniu z nowych technologii. Tematyka zajęć prowadzonych dla szkół przez organizacje, dotyczy edukacji globalnej, historycznej, klimatycznej, regionalnej, zdrowotnej, sportowej, artystycznej. Rzekoma ochrona przed „seksualizacją” spowoduje, że takich zajęć w szkole będzie mniej lub nie będzie ich wcale.

My, niżej podpisane, organizacje pozarządowe, protestujemy przeciwko procedowaniu prawa, które utrudni dzieciom i młodzieży dostęp do zajęć wzbogacających pracę szkoły.

 

Konsekwencjami wprowadzenia projektu nie będzie zwiększenie wpływu rodziców na to, jakie zajęcia organizowane są w szkołach. Będą nimi natomiast: wzrost biurokracji w placówkach, nałożenie na rady rodziców nowych obowiązków, na które rady rodziców nie mają przestrzeni, ograniczenie możliwości współpracy organizacji prowadzących zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów i uczennic. Jednocześnie, rodzice nie będą mieć żadnego wpływu na to, jakie zajęcia w szkole prowadzone są przez organizacje wspierane przez administrację centralną. […]

 

                                                                   Organizacje

 

Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka

Fundacja EduMind Uważność w Edukacji

Fundacja EduTank

Fundacja im. Stefana Batorego

Fundacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny Federa

Fundacja Pole Dialogu

Fundacja „Przestrzeń dla edukacji”

Fundacja Rodzice Mają Głos

Fundacja Szkoła z Klasą

Grupa Zagranica

Inicjatywa “Protest z wykrzyknikiem”

Inicjatywa Edukacja w Działaniu

Instytut Spraw Publicznych

Komitet Obrony Demokracji

Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych (OFOP)

Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Polska Fundacja im. Roberta Schumana

Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka

Program PROJEKTOR

Ruch Samorządowy “Tak dla Polski”

Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji

Stowarzyszenie Amnesty International

Stowarzyszenie dOPAmina lab

Fundacja Teach for Poland

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej

Wielka Koalicja za Równością i Wyborem (WK_RW)

 

 

Zapraszamy wszystkie organizacje do podpisania się pod powyższym stanowiskiem –  TUTAJ

 

 

 

Źródło: www.publicystyka.ngo.pl

 

 Zostaw odpowiedź