OSKKO sala

 

Od wczoraj trwa w Krakowie XIII Konferencja OSKKO*. Jest to, obok organizowanych corocznie Kongresów Zarządzania Oświatą (pierwszy odbył się w Łodzi 27-29.09.2006), druga formuła integrowania swych członków i sympatyków tego największego stowarzyszenia, skupiającego kadrę kierowniczą polskiej oświaty. Pierwsze 7 konferencji, począwszy od 2004 roku, organizowano w siedzibie Zespołu Szkół Rolniczych – Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem koło Garwolina.

 

Od VIII Konferencji (4-6 marca 2011), podczas której przedstawiciele OSKKO i Uniwersytetu Jagiellońskiego podpisali w imieniu Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty i Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego „Porozumienie o współpracy, którego celem jest nawiązanie długoterminowego współdziałania pomiędzy Stronami”, konferencje te odbywają się w obiektach UJ w Krakowie.

 

Tradycyjnie już, bogaty i zróżnicowany tematycznie program tej trzydniowej konferencji (4 – 6 marca 2016r.) przewiduje nie tylko liczne wykłady, debaty i zajęcia warsztatowe (patrz: Harmonogram XIII Konferencji OSKKO), ale także spotkanie z władzami ministerstwa edukacji.

 

 

OSKKO min Zalewska

Podczas tej konferencji, właśni dzisiaj, odbyło się spotkanie z panią minister Anną Zalewską.

 

Nie dysponujemy aktualnymi informacjami na temat przebiegu tego spotkania, wiadomo jedynie, że organizatorzy zaplanowali, obok wystąpienia pani minister, pytania uczestników konferencji oraz zaprezentowanie, co stało się już tradycją tych konferencji, kolejnej porcji „absurdów oświatowych”, czyli wykazu obowiązujących aktualnie, bezsensownych zapisów prawa oświatowego.*

 

 

OSKKO 5a Pyżalski

Z wydarzeń, które już się odbyły, odnotujemy wystąpienia naszego ulubionego eksperta, tradycyjnie uczestniczącego w kongresach i konferencjach OSKKO – dr hab. Jacka Pyżalskiego, prof. UAM w Poznaniu.

 

 

OSKKO 5 d Pyżalski

 

Wczoraj, ok. godz. 16:40, w – jak zwykle – pełnej słuchaczy auli, dr hab. Jacek Pyżalski podjął temat „Pomysł na temat cyberwychowania, jak oswoić nowe media w szkole”. Oto główne tezy tego wystąpienia: Nauczyciel na Facebooku – jak to robić mądrze? Jak oddzielić sferę prywatną w mediach elektronicznych. Badania: wolontariusze, blogerzy a „Real”. 10 przykazań stosowania technologii. Studia przypadku, wyniki rozmów z młodzieżą.

 

 

Odbyła się także debata o wychowaniu w szkole i wiele innych, zaplanowanych wydarzeń. Więcej o przebiegu XIII Konferencji OSKKO w Krakowie (w tym relacje video z debat, wykładów i spotkań) będzie można dowiedzieć się już za kilka dni na stronie internetowej OSKKO.

 
*Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty jest stowarzyszeniem, które zrzesza (stan na dzień 6 listopada 2015 r.) 4636 członków rzeczywistych, z których 3311 osób, to dyrektorzy, a 542 osób – wicedyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowo-wychowawczych, a także 783 pracowników organów prowadzących, kuratoriów oświaty i innych instytucji w obszarze edukacji.

 

 

Celami Stowarzyszenia są: Działania na rzecz zwiększenia efektywności polskiego systemu oświaty, działalność oświatowa, w tym popularyzowanie wiedzy z zakresu zarządzania oświatą, prawa w oświacie, wyrażanie opinii w sprawach dotyczących oświaty, oddziaływanie, sposobami prawnie dozwolonymi na władze samorządowe i państwowe, w sprawach służących rozwojowi oświaty, wysuwanie postulatów w tym zakresie, inicjowanie zmian w normach prawa powszechnie obowiązującego dotyczących oświaty oraz oświatowych pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, wymiana informacji, doświadczeń oraz ułatwianie kontaktów w środowisku kadry kierowniczej oświaty oraz kadry nauczycielskiej, a także wspomaganie kadry kierowniczej oświaty.

 

 

**Oto przykład takiego zestawienia „absurdów oświatowych” zgłoszonych podczas XI Konferencji OSKKO , przesłanego do ówczesnej minister edukacji – TUTAJ

 

 

Powyższą informacje, na podstawie materiałów ze strony internetowej OSKKO

oraz fanpage’u OSKKO na Facebook’u  (skąd pochodzą zdjęcia) ,

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź