23 marca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi, powszechnie znanym jako „WARECKA” odbył się uroczysty finał V edycji Konkursu o Marszałku Piłsudskim – w tym roku mającego takie oto przesłanie: ,,…byście wyrośli na wolnych ludzi” – współczesny polski patriotyzm z dedykacją dla Marszałka Piłsudskiego w przeddzień stulecia niepodległości”.Temat taki miał zachęcić młodzież do samodzielnego definiowania oraz obrazowania współczesnego polskiego patriotyzmu, przy jednoczesnym doszukiwaniu się w nim myśli i czynów Józefa Piłsudskiego.

 

 

Przybywających na uroczystość gości witali uczniowie w strojach legionistów, którzy towarzyszyli „Marszałkowi”

 

 

 

W imieniu organizatorów powitała wszystkich pani Dorota Stefaniak – dyrektor ZSP Nr 20

 

 

 

Goście honorowi zasiedli w pierwszym rzędzie (od lewej): prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska – prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, Jolanta Chełmińska – Prezes Łódzkiego Oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża, były Wojewoda Łódzki, dr Grzegorz Wierzchowski – Łódzki Kurator Oświaty, Marek Kondraciuk – dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi i Adam Przepałkowski – prezes Zarządu Głównego Związku Legionistów Polskich i ich Rodzin.

 

W trakcie uroczystości finałowej został wyświetlony film zatytułowany ,,Współczesny polski patriotyzm”, który ukazywał fragmenty rozmów przeprowadzonych przez uczniów ZSP nr 20 z wyjątkowymi mieszkańcami Łodzi na temat patriotyzmu. Główne role w filmie przypadły pani Prezydent Hannie Zdanowskiej, panu Tomaszowi Treli – Pierwszemu Wiceprezydentowi Miasta Łodzi oraz panu Grzegorzowi Wierzchowskiemu – Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty.

 

 

Jury, składające się z nauczycieli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 20, wspieranych przez p. Sylwię Wielichowską z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, oceniało prace konkursowe w dwóch kategoriach: szkoły gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne. W swojej ocenie jury brało pod uwagę trafność ujęcia tematu oraz ogólne wrażenie artystyczne.

 

Forma prac konkursowych była dowolna, uczestnicy wykonali zdjęcia, prezentacje multimedialne, plakaty, szkice, płaskorzeźby, obrazy a także eseje, opowiadania i wiersze. Jury wyłoniło zwycięzców ze 147 uczestników konkursu.

 

    

 

W kategorii GIMNAZJA I miejsce zdobył Kacper Olszewski z Zespołu Szkół Nr 1 w Strykowie za plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm.

 

 

 

W kategorii SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE I miejsce dobyła Aleksandra Brot z Zespołu Szkół Poligraficznych im. Mikołaja Reja w Łodzi za plakat ukazujący współczesny polski patriotyzm wykonany w stylu japońskiego komiksu.

 

 

 

WYCIĄG Z PROTOKOŁU JURY V KONKURSU O MARSZAŁKU PIŁSUDSKIM

 

 

 

Oto kilka zdjęć z uroczystości wręczania nagród i dyplomów:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z wykorzystaniem informacji i zdjęć

nadesłanych przez organizatorów z ZSP Nr 20 w Łodzi

opracował Włodzisław KuzitowiczZostaw odpowiedź