Dzisiaj, w sali im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C), w gmachu naszego Sejmu, obradowała Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie fakt, ze w tym samym czasie, na oficjalnej stronie sejmowej widniała informacja:

 

 

11:00 Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży

          Komisja Infrastruktury

               ODWOŁANE

sala im. Władysława Raczkiewicza (nr 217, bud. A/Senat)

Rozpatrzenie Informacji Ministra Edukacji Narodowej na temat zmian w kształceniu zawodowym od 1 września 2017 r., wynikających z przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Rozpatrzenie Informacji: Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Infrastruktury i Budownictwa na temat kształcenia w zawodzie kierowca mechanik i technik transportu drogowego.

 

 

Z pozasejmowych źródeł dowiedzieliśmy się, że komisja jednak odbyła posiedzenie, ale samodzielnie i na zupełnie inny temat:

 

Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu – na podstawie informacji Ministra Edukacji Narodowej – wniosku Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu „Informacji Ministra Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej w sprawie zwolnień oraz utraty części etatów nauczycieli, wynikających z wprowadzenia reformy systemu edukacji”.

 

 

Odwołanie wcześniej zapowiedzianego i zwołanie na powyższy temat posiedzenia sejmowej Komisji ENiM musiało nastąpić nagle i niespodziewanie…

 

 

Po godz. 15-ej  na stronie ZNP zamieszczono poniższą informację:

 

 

Jest dobrze… nie ma zwolnień w oświacie

 

13 września podczas posiedzenia sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży posłowie Prawa i Sprawiedliwości zdecydowali, że w Sejmie nie odbędzie się plenarna dyskusja o sytuacji nauczycieli, wynikającej z reformy minister Anny Zalewskiej.

 

W dyskusji posłowie Prawa i Sprawiedliwości wyrazili zadowolenie ze sposobu wdrażania reformy. Ich zdaniem nie spowodowała ona zwolnień wśród nauczycieli, a praca w kilku szkołach nie jest niczym nadzwyczajnym, bo kiedyś też była.

 

Przedstawiciel ZNP nie zgodził się z tą oceną i wykazał, że rzeczywistość jest zupełnie inna. Wezwał posłów, bez względu na przynależność partyjną, do wspólnych działań i opracowania programu, który uratuje miejsca pracy. Stwierdził, że apogeum zwolnień przypadać będzie na kolejne lata. [Źródło:www.znp.edu.pl]

 

 

 

Teraz poczekamy, aż odpowiednie służby zamieszczą na oficjalnej stronie Sejmu pełny zapis przebiegu posiedzenia komisji.

 

 

UWAGA!

Do piątku, 15 września, nie zamieszczono nawet skróconej informacji o tym posiedzeniu  –  zobacz TUTAJ

 

 Zostaw odpowiedź