Nie wiadomo, kto będzie  tam zarządzał i tu parkował…

 

Wywiązując się ze złożonej w niedzielnym felietonie obietnicy przekazania informacji o wyniku przeprowadzonego wczoraj (27 czerwca 202 r.) konkursu na stanowisko dyrektora ŁCDNiKP  przekazuję – niestety niepełne – następujące informacje:

 

>Do konkursu przystąpiły dwie osoby, z których tylko jedną udało się zidentyfikować.

 

>Nie udało się ustalić personaliów owej kobiety. Wiadomo jedynie, że pracuje ona na stanowisku adiunkta w nieustalonej szkole wyższej.

 

 

>Drugim kandydatem był mgr inż. Paweł Krawczak, pracujący w ŁCDNiKP jako kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego,  wchodzącej w skład w Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Jest on także zatrudniony jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w Technikum Automatyki i Robotyki, prowadzonym przy Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – której prezesem jest Marek Michalik – magister historii, od 2009 roku polityk PiS.

 

>Wczorajszy konkurs nie przyniósł rozstrzygnięć – żadna z kandydujących osób nie zdobyła wymaganej regulaminem większości głosów.

 

Jak na razie nie są znane decyzje organu prowadzącego – władz m. Łodzi – co do powierzenia obowiązków dyrektora Centrum.

 

 

Włodzisław Kuzitowicz

 

 Zostaw odpowiedź