Jako że dawno nie zaglądaliśmy na stronę KSOiW NSZZ „Solidarność”. Dziś, wiedzeni zamiarem porównania tej drugiej wg. liczby członków nauczycielskiej organizacji związkowej z aktywnością ZNP – wpisaliśmy w wyszukiwarkę ten oto adres [www.solidarnosc.org.pl/oswiata/Oto co zobaczyliśmy:

 

11 marca

Komunikat Przewodniczącego  ws. wynagrodzenia nauczycieli. Rozporządzenie MEN z dnia 11.03.2020 r.                                                                                                                                                                        TUTAJ

14 marca

Komunikat Przewodniczącego KSOiW NSZZ „Solidarność” ws. pracowników pozostających w gotowości do pracy – TUTAJ

 

15 marca

Oświadczenie Prezydium ws. stanowiska MEN w przedmiocie wynagrodzenia nauczycieli – TUTAJ

 

16 marca

Komunikat Przewodniczącego w sprawie zgłaszania gotowości do pracy – TUTAJ

 

 

Ponadto zamieszczono tam informację o możliwości zapoznania się z opiniami prawnymi w dwu sprawach:

 

-z datą 23 marca n.t. „Zobowiązania nauczycieli placówek nieferyjnych do wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego” (ale tylko w sekcjach regionalnych za pośrednictwem właściwej organizacji związkowej)

 

-z datą 25 marca n.t. „Opinia prawna- wynagrodzenie za postój w pracy.” – jako plikpdf

 

 

Nasz research przeprowadziliśmy dzisiaj – 25 marca. Nie zauważyliśmy, aby liderzy KSOiW NSZZ „Solidarność” ogłosili jakiekolwiek stanowisko tego związku w sprawie sytuacji nauczycieli, uczniów i ich rodziców, w jakiej znaleźli się oni w wyniku rozporządzeń ministra edukacji, wydanych w okresie zawieszenia zajęć w szkołach.

 

Natomiast odkryliśmy tam, zamieszczony 22 marca. Apel Piotra Dudy – Przewodniczącego NSZZ „Solidarność”. Aby nikt nas nie posądził o informowanie czytelników wyrwanymi z kontekstu zdaniami – poniżej zamieszczamy tekst tego dokumentu w całości, informując iż podkreślania w jego teście są dziełem redakcji OE:

 

 

Foto:www.solidarnosc.org.pl

 

Piotr Duda – Przewodniczący NSZZ „Solidarność”.

 

 

Drodzy Członkowie NSZZ „Solidarność”

 

Pandemia koronarwirusa Covid 19 jest sytuacją szczególnie trudną i niebezpieczną, z jaką nie mieliśmy do czynienia w wolnej Polsce. Wymaga od wszystkich odpowiedzialności w zapewnieniu nam przede wszystkim bezpieczeństwa zdrowotnego, ale też bezpieczeństwa ekonomicznego. W tym zakresie to okres szukania rozwiązań ratujących gospodarkę i miejsca pracy, a nie czas na rozgrywanie partykularnych interesów. Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich.

 

Zaprezentowany przez rząd pakiet wsparcia nazywany „tarczą antykryzysową”, jest odważną odpowiedzią na sytuację w jakiej się wszyscy – przedsiębiorcy i pracownicy – znaleźliśmy. Ważne, że wraz z rozwojem sytuacji, zgodnie z zapewnieniem pana Premiera, będzie podlegał dalszym modyfikacjom. Teraz czekamy na szczegółowe zapisy prawne. Ze strony „Solidarności” deklaruję, że szybko przeprowadzimy stosowne konsultacje. O to samo apeluję do pozostałych partnerów społecznych oraz Sejmu i Senatu.

 

W rzeczywistości z jaką mamy do czynienia musimy też pamiętać o tych, którzy nie mogą pozostać w domu. O całej rzeszy pracowników służby ochrony zdrowia, służb ratowniczych, funkcjonariuszy wszystkich służb dbających o nasze bezpieczeństwo i państwa, pracowników handlu, usług, firm i instytucji bez których społeczeństwo nie mogłoby normalnie funkcjonować. Choć w tej sytuacji słowo „normalnie” brzmi niewłaściwie. Dlatego apeluję o przestrzeganie prawa, procedur i zabezpieczeń, tak aby robiąc zakupy, kupując leki, wzywając pomocy, nie narażać tych osób na niebezpieczeństwo zakażenia.


Zwracam się też do organizacji zakładowych, międzyzakładowych, sekcji krajowych, oddziałów miejskich, a także zarządów regionów i sekretariatów branżowych o ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy. Otrzymujemy wiele informacji o łamaniu zasad BHP, próbach wykorzystywania przez niektórych pracodawców – na szczęście nielicznych – obecnej sytuacji do nadużyć wobec swoich pracowników. W takich sytuacjach nasi członkowie muszą mieć wsparcie w swoim związku zawodowym.

 

Jeszcze raz w imieniu Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” apeluję do wszystkich o odpowiedzialność. O powściąganie emocji i zaniechanie prób rozgrywania swoich interesów w tej trudnej sytuacji, w jakiej wszyscy się znaleźliśmy.


Z pozdrowieniami i wyrazami wsparcia


Piotr Duda

 

 

Źródło: www.tysol.pl

 

 

 

Komentarz redakcji:

 

Naszą uwagę zwróciły niektóre zdania Przewodniczącego. Są to te, w których lider organizacji związkowej chwali bez zastrzeżeń rządowy projekt „Tarczy antykryzysowej”, apeluje do kolejnych szczebli ogniw związkowych o „ścisłe monitorowanie sytuacji w zakładach pracy”, ale przede wszystkim to zdanie, które kończy pierwszy akapit apelu:

 

Tak jak odpowiedzialnie zachowuje się społeczeństwo, polski rząd i prezydent, tak samo należy oczekiwać właściwego podejścia od nas wszystkich.”

 

Wynika z tego nie tylko iż polski rząd i prezydent nie należą do społeczeństwa, ale też że Przewodniczący nie zalicza do tego odpowiedzialnego społeczeństwa „nas wszystkich”, czyli – wnioskując z adresatów swego alpelu – członków NSZZ „Solidarność”. [WK]Zostaw odpowiedź