15 listopada br. w gmachu XXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Prof.Józefa Tischnera w Łodzi odbył się wielki finał VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filozoficzno-Oratorskiego „Na ścieżkach życia – Tischnerowskie drogowskazy”. Podczas uroczystości swoje prace przedstawiło 9 finalistów.

 

 Konkurs Tischnerowski 1

                       Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Wygłaszanym esejom przysłuchiwali się członkowie jury, uczniowie szkoły oraz zaproszeni goście, wśród których znaleźli się : Kazimierz Tischner – brat ks. Józefa Tischnera, Wojewoda Łódzki Jolanta Chełmińska, Łódzki Kurator Oświaty Jan Kamiński oraz radni Rady Miejskiej w Łodzi: Małgorzata Niewiadomska-Cudak i Tomasz Trela.

 

 Konkurs Tischnerowski 3

                       Foto: www.kuratorium.lodz.pl

 

Laureatem pierwszej nagrody została w tym roku Elżbieta Oleksy z Zespołu Szkół nr 3 im. prof. ks. Józefa Tischnera w Bochni. Dwa drugie miejsca jury przyznało: Nikoletcie Krzysztofik z XXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Kamila Baczyńskiego w Łodzi i Natalii Klepacz z XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. ks. prof. Józefa Tischnera w Łodzi. Sąd konkursowy wyróżnił również Kingę Kachnik z Zespołu Szkół nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Wadowicach.  Dyplomy i upominki otrzymali także pozostali finaliści konkursu.

 

Celem konkursu jest popularyzacja wśród młodzieży postaci ks. prof. Józefa Tischnera, jego twórczości i myśli filozoficznej, kształcenie umiejętności retorycznych i oratorskich uczniów oraz integracja społeczności szkolnych z całego kraju, którym patronuje ks. prof. Józef Tischner.

 

 

Źródło: www.kuratorium.lodz.plKomentarze niedostępne