Źródło: www.facebook.com/stowarzyszenieextrateam/

 

 

Oto bardzo dobra wiadomość, zaczerpnięta z portalu < dobrewiadomości.pl > :

 

 

Drugiego lutego przypada Dzień Pozytywnego Myślenia – święto nietypowe i zarazem bardzo potrzebne w dzisiejszym świecie.

 

Jak mówi pewne przysłowie: „Optymista twierdzi, że żyjemy w najlepszym z możliwych światów, a pesymista obawia się, że to może być prawda.” Warto przyjąć tę prawdę i uwierzyć, że wszystko zmierza we właściwym kierunku.

 


Pomysłodawcą tego święta, jest amerykańska psycholog Kirsten Harrell. Od lat zajmuje się ona badaniem wpływu optymistycznego nastawienia na zdrowie i proces leczenia. Jej zdaniem pozytywne nastawienie może zdziałać więcej, niż nam się wydaje. […]

 

Źródło: www. dobrewiadomosci.net.pl

 

 

Z tej okazji nie będziemy dziś zamieszczać żadnych aktualnych wiadomości z „pola walki” – ani tych ze strony MEN, ani ze stron związkowych. W to miejsce proponujemy lekturą pewnego archiwalnego tekstu, który zaistniał na portalu EDUNEWS 1. listopada 2016 roku. Jego autorem jest dr Julian Piotr Sawiński – nauczyciel konsultant Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie, a tytuł tej publikacji był adekwatny do czasu, w którym powstawał:”Dobra zmiana wymaga optymizmu”.

 

My dziś przytoczymy fragmenty tej publikacji, które mają wartość ponadczasową:

 

 

[…] Optymiści mają lepiej

 

Optymiści mają lepiej, bo nie potrzebują specjalnych starań o nadzieję. Warto jednak pomyśleć o tym, jak wywierać wpływ na nasze nastawienie do ludzi i świata, także do szkoły, uczniów i edukacji. Jak przekonać uczniów pesymistów, że świat należy do życzliwych, dobrych ludzi? Warto zapytać: Jak przekonać, że warto myśleć? [1].

 

 

Oto ukazał się intrygujący artykuł pt. 6 kroków do optymizmu [2] zawierający ciekawe i użyteczne rady – kroki postępowania prowadzące do wzrostu optymizmu. Autor pyta: Co zrobić, by szklanka była dla nas do połowy pełna? Właśnie: Co można zrobić, aby spojrzeć na ludzi bardziej życzliwie, patrzeć na świat bardziej przychylnym okiem i mieć nadzieję na życzliwość ludzi i lepsze jutro?

 

 

Optymizmu można się nauczyć

 

Osoby z natury bardziej optymistyczne są zwykle bardziej pogodne, życzliwe i szczęśliwe. Psychologowie twierdzą, że nie oznacza to jednak, że ci, którym brakuje tej cechy, są skazani na czarnowidztwo. Uważają, że trzeba i można ćwiczyć w sobie nawyki myślowe, pozwalające na przyswojenie sobie optymizmu. Przekonują też, że to od nas samych zależy, jak będziemy patrzyli na świat, a także na swoich uczniów i szkołę. Życzę takiego podejścia do sprawy.

 

Okazuje się, co wynika z różnych badań, że pozytywne spojrzenie i dobre nastawienie przynoszą wiele korzyści indywidualnych i grupowych. Przecież ludzie, posiadający tę cechę, łatwiej radzą sobie ze stresem, trudnościami codziennego życia i problemami, rzadziej chorują, odnoszą więcej sukcesów oraz przede wszystkim żyją dłużej. […]

 

Oto problemy istotne w drodze do poprawy swego optymizmu. Warto zapytać siebie samego:

 

1.Czy podejmując zadanie spodziewam się sukcesu czy porażki?

 

2.Czy znam metody i techniki, które pozwalają zwiększyć pozytywne nastawienie?

 

3.Dlaczego warto uśmiechać się do ludzi i pracować nad własną życzliwością?

 

4.Dlaczego trzeba rozumieć moc ludzkiego nastawienia? – Dlaczego? – Bo:

Badania pokazują, że utrzymywanie na swojej twarzy uśmiechu sprawia, że patrzysz na teraźniejszość i przyszłość z większą nadzieją. – Charaktery[3]

 

 

Optymizm pomaga zrozumieć

 

Optymiści cechują się pozytywnym nastawieniem. Są to osoby potrafiące słuchać innych i rozmawiać. Zwykle odczuwają z tego przyjemność. W praktyce to często właśnie dobre rozmowy służą zdobywaniu potrzebnych informacji, wiedzy i zrozumieniu danego zjawiska czy wydarzenia oraz rzeczywistości w ogóle. Wydaje się, że właśnie ten drugi element jest tu najważniejszy, bo rozumienie jako uchwycenie sedna sprawy jest fundamentem naszego uczenia się.

 

Oczywiście, rozmowy mogą być różne. Różne też mamy w tym zakresie doświadczenia. Rozmowa może być także jednostronna (dialog z samym sobą) i dwustronna (dwuosobowa). Obustronny dialog skłania do refleksji (autorefleksji), przemyśleń i pobudza do działań. To właśnie prawdziwy dialog pomaga zmienić swoje myślenie i nastawienie. Służy prezentacji lub wyjaśnianiu jakiejś sprawy lub złożoności problemu. Dialog pomaga zrozumieć.

 

 

Optymistycznie o sobie samym

 

Osobnym tematem jest nastawienie do siebie samego. Z pewnością rację mają ci, którzy twierdzą, że to właśnie rozmowa z drugim człowiekiem pozwala nam na zrozumienie innych ludzi oraz siebie samego. Jest to szczególnie ważne w edukacji i wychowaniu, które potrzebują prawdziwego dialogu. Szerzej jest o tym w artykule pt. Jak lepiej zrozumieć siebie? [4]. Warto przeczytać i sobie samemu odpowiedzieć na zawarte w nim pytania. Warto też powtarzać sobie, że ta nadzieja jest ważna. […]

 

Optymista myśli pozytywnie

 

Optymista myśli pozytywnie, ale jest realistą. Skupia się na jasnych stronach życia i pozytywnych aspektach każdego problemu czy sprawy. Gdy nauczyciel optymista, sprawdzając test sprawdzający uczniów postawi wiele ocen niedostatecznych, co jest jego porażką, to nie rozpacz go ogarnie, ale skoncentruje się na pomysłach, jak naprawić tę niezręczną sytuację. Skupi się na nowych pomysłach i zamiarach. Wykaże się inicjatywnością. Szerzej o jej znaczeniu jest w artykule pt. Jak uwolnić szkolną inicjatywność? [6]. Jest w najnowszej „Nowej Szkole”.

 

Optymista to przecież człowiek, który nie lekceważy czy ignoruje realne problemy. To osoba, która uwalnia własną pomysłowość i inicjatywność oraz zakłada poważne potraktowanie nowych zadań. W sytuacjach nieprzyjemnych, trudnych czy wręcz dramatycznych również dostrzeże promyki światła, jasności i nadziei. Skupi się na pozytywach, nie zaś na dramaturgii. Optymiści mają lepiej, bo znajdują nawet małe pozytywy. Wiedzą i wierzą, że po nocy przychodzi dzień, a po burzy słońce.

 

Bibliografia

 

[1] J. P. SAWIŃSKI, Jak przekonać, że warto myśleć?, www.eid.edu.pl/blog – z 11.10.2016.

[2] Opr. red., 6 kroków do optymizmu, Charaktery.eu, http://charaktery.eu/artykul/id-6-krokow-do-optymizmu-6593.

[3] 6 kroków do optymizmu, Ibidem.

[4] J. P. SAWIŃSKI, Jak lepiej zrozumieć siebie?, www.eid.edu.pl/blog – z 05.07.2016.

[5] Opracowanie własne na podstawie 6 kroków do optymizmu, Ibidem.

[6] J. P. SAWIŃSKI J. P., Jak uwolnić szkolną inicjatywność? „Nowa Szkoła” 2016 nr 7, s. 20-25

 

 

Cały artykuł ”Dobra zmiana wymaga optymizmu”      –     TUTAJ

 

 

Źródło: www.edunews.pl

 Zostaw odpowiedź